Ostrava – Kněz ostravsko-opavské diecéze P. Lukáš Engelmann podá v nejbližších dnech žádost o zproštění kněžských závazků: tedy o odchod z kněžské služby. Oznámil to v neděli 21. ledna při dopolední bohoslužbě ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ve stejnou dobu jeho dopis přečetl ve farnosti Ostrava-Třebovice biskup Martin David a poděkoval za všechno dobré, co P. Engelmann dosud pro pastoraci v diecézi vykonal.

pexels pixabay 53959

Foto: Pexels

P. Lukáš Engelmann se k farníkům obrátil těmito slovy: „Rád bych dnes s vámi sdílel jednu osobní věc.  Chtěl bych vám sdělit, že mám rodinu. To znamená ženu a dítě. Vnímám a plně žiji svou zodpovědnost za ně,“ oznámil. „Především se chci omluvit vám všem, které jsem pohoršil, šokoval, zklamal, zarmoutil, naštval nebo znejistil... To jsem nechtěl. Je mi to líto, omlouvám se,“ dodal s tím, že se ale po celou dobu snažil vnímat odpovědnost za církev i svou službu, kterou se snažil dělat dle nejlepšího vědomí a svědomí. P. Lukáš Engelmann proto již v minulosti informoval o své osobní situaci biskupa Františka. Po nástupu biskupa Martina do úřadu diecézního biskupa přišel rozlišit další postup i s ním. „Po jeho dotazu na vatikánském Dikasteriu pro kněze a zaslané odpovědi jsem se rozhodl podat žádost o zproštění závazků vyplývajících z kněžského svěcení a odejít z kněžské služby,“ řekl P. Lukáš farníkům na konci nedělní bohoslužby. Přijel na ni i biskupský vikář pro pastoraci P. Daniel Vícha, který frýdlantské farníky ujistil o možnostech doprovázení v čase, kdy bude farnost čekat na příchod nového faráře.

Ve stejnou chvíli přečetl biskup Martin David dopis P. Lukáše v jeho předešlé farnosti – Ostravě-Třebovicích.  Navázal na něj těmito slovy, které ale platí i pro frýdlantskou farnost a další působiště P. Lukáše: „Vím, že jste měli a máte otce Lukáše rádi a o to větší je bolest, kterou vám toto oznámení působí. Ta bolest a další negativní emoce – v tomto okamžiku tak silné a temné – by neměly zastínit všechno dobré, co otec Lukáš udělal nejen ve zdejší farnosti, ale i pro další společenství i jednotlivce. Za to jsem mu vděčný,“ řekl biskup Martin a vyzval zároveň k modlitbě: „Zároveň vás prosím o modlitbu za něj s prosbou o světlo na cestě hledání Boží vůle v jeho životě. Tato naše modlitba ať je výrazem společenství, v němž jedni druhým pomáháme nést kříž, bojovat s hříchy a zrát pro Boží království,“ řekl biskup v Ostravě-Třebovicích.

Po bohoslužbách ve Frýdlantě i v Třebovicích zůstali P. Daniel Vícha i biskup Martin s místními společenstvími k naslouchání a rozmluvě.

Biskup Martin David zároveň frýdlantskou farnost ujišťuje, že se bude snažit co nejdřív vybrat nástupce P. Lukáše. V duchovní správě tam bude nadále sloužit výpomocný duchovní P. Vojtěch Mičan a dojíždět budou do farnosti též kněží z Místku a P. Daniel Vícha. Ten je také po celou dobu k dispozici k naslouchání ať už jednotlivcům nebo společenstvím z farnosti.

Pin It