Diecéze – Vstupujeme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Modlitební texty na týden od 18. do 25. ledna ukazují, že „láska je vepsána do DNA křesťanské víry.“ Ekumenická setkání se v příštích dnech chystají v Lubině, Frýdku-Místku a Českém Těšíně.

23010117 23 20pnow9973 1

Ekumenická bohoslužba. Ilustrační foto: Petr Nowak / Člověk a Víra

Po Aliančním týdnu modliteb přichází na řadu Týden modliteb za jednotu křesťanů, který trvá od 18. do 25. ledna – tedy symbolicky do svátku Obrácení sv. Pavla v římskokatolickém liturgickém kalendáři. „Zvu vás k modlitbě, aby křesťané dosáhli plného společenství a vydávali jednomyslné svědectví lásky ke všem, zvláště vůči těm nejkřehčím,“ povzbudil věřící k modlitbě ve středu 17. ledna také papež František.

Letošní biblický text a odvozená zamyšlení se dotýkají evangelijního příběhu o milosrdném Samaritánovi, resp. jeho poselství o bezpodmínečné lásce k bližním. „Křesťané jsou povoláni jednat jako Kristus a milovat jako milosrdný Samařan: projevovat milosrdenství a soucit lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženskou, etnickou nebo společenskou identitu,“ píšou v průvodním slově křesťané z afrického státu Burkina Faso, kteří modlitební příručku pro letošní rok sestavili. Jejich setkání tam svolala katolická komunita Chemin Neuf a zástupci tamních církví společně volají po lásce navzdory nerovnostem, válkám nebo křivdám. „Stát se bližními jako Samařan mohou křesťané právě tak, že se naučí milovat jeden druhého bez ohledu na vzájemné rozdíly,“ podtrhují.

Modlitební příručku k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů pro letošní rok najdete ZDE. Kromě struktury ekumenického setkání se dá použít i pro domácí rozjímání.

V naší diecézi se křesťané z různých církví v příštích dnech setkají například v Lubině, Frýdku-Místku a Českém Těšíně.

Kopřivnice-Lubina: v neděli 21. ledna od 16 hodin zve lubinská farnost na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravuje v kostele sv. Václava spolu s Husovým sborem z Ostravy-Svinova. Kazatelem bude husitský biskup Tomáš Chytil.

Frýdek-Místek: ekumenické bohoslužby jsou ve Frýdku-Místku v plánu každý den od 22. do 28. ledna. Křesťanské církve ve Frýdku-Místku se inspirují podklady Aliančního týdne modliteb – v letošním roce tedy tématu „Přinášet hojné ovoce“. Rozpis setkání přikládáme na obrázku.

rozpis mistek

Český Těšín: ve farním kostele v Českém Těšíně se ekumenická bohoslužba uskuteční až v pondělí 29. ledna od 17:30. Hostem bude biskupský vikář P. Daniel Vícha.

Cieszyn: kousek za hranicí států i diecézí se ekumenická bohoslužba uskuteční v pondělí 22. ledna. V cieszynském kostele sv. Alžběty se křesťané z různých církví sejdou v 18 hodin, ekumenické bohoslužbě bude předsedat biskup bielsko- żywiecký Roman Pindel. Promluvu přednese Adrian Korczago, evangelický biskup.

Biskup Martin David se v pondělí 22. ledna zúčastní ekumenické bohoslužby v Praze v rámci Plenárního zasedání České biskupské konference.

Pin It