Ostrava – Iniciativy Domácí církev, Kána Welcome a další cesty k růstu v manželství představí v únoru konference na biskupství ostravsko-opavském. Zvány jsou páry, které společenství s dalšími manžely mají, hledají nebo o něm teprve začínají snít.

Aktualizace - 9. února - Konference je z organizačních důvodů zrušena.

Konference

„Nevěděli jsme o tom.“ „A tohle je ve vedlejší obci?“ „Rádi bychom věděli, jak u nás na to.“ „Mysleli jsme, že jsme sami.“ Podobné věty jsem slyšela na závěrečném diecézním synodálním setkání 1. května 2022. Už tehdy jsem si říkala, o kolik lepší by bylo vědět informace o programech, tématech a zkušenostech se založením manželského spolča dřív. A ne přijít na vše sami metodou pokus a omyl.

Cítila jsem stejnou touhu a chuť, jakou jsme měli my spolu s mým manželem, když jsme chtěli jako novomanželé patřit do nějakého společenství. Tato touha nás vedla k tomu, abychom se pokusili jedno založit, spolu s ostatními mladými manžely. To se stalo před 18 lety. Ale touhu po blízkosti s ostatními, po hledání Boží vůle a po radosti ze společného smíchu, po pokoji ze společné modlitby, po tom toužíme stále. A nejen pro sebe, ale i ostatní manžele.

Pojďme tedy hledat společně. Každý manželský pár je jedinečné umělecké dílo. Bůh se neopakuje – pro každého má svůj plán. Každému „sedí” něco jiného. Pojďme společně najít tu „naši” cestu.

Výsledkem této touhy je Konference – Rostu spolu s Tebou. Ve spolupráci centra Společný svět – centrum pro rodinu, z. s., Centra pro rodinu a sociální péči, z. s., a Biskupství ostravsko-opavského chceme představit hnutí, komunity a společenství, která v naší diecézi působí, zaměřují se na prohlubování prožívání svátosti manželství, dlouhodobě se zaměřují na formaci a doprovázení manželů. Na konferenci přijedou zástupci iniciativ Domácí církev z Hnutí Světlo-Život, Kána Welcome z komunity Chemin Neuf nebo manželské hnutí Equipes Notre-Dame.

Sejdeme se v sobotu 17. 2. 2024 na biskupství ostravsko-opavském při mši svaté v 8.30. Dopolední program bude určen k představení hnutí a komunit. Aby si účastníci konference mohli vyzkoušet taková setkání „naživo”, bude odpolední program bude patřit workshopům, na kterých můžeme zažít, jak taková manželská setkávání v podání pozvaných hnutí vypadají.

Přihlašování ZDE, kde naleznete i odkaz na podrobné informace.

Marie Klímková, Společný svět – centrum pro rodinu, z. s.

Pin It