Ostrava - Na pomoc lidem v nouzi se vypraví od 1. do 14. ledna 2024 koledníci Tříkrálové sbírky. Největší sbírkovou akci v republice organizuje už po čtyřiadvacáté Charita, která vysílá koledníky do ulic měst i vesnic, aby popřáli lidem požehnaný nový rok a požádali o příspěvek pro potřebné. Skupinka pod vedením prezidenta Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jana Larische vyrazila hned v úterý 2. ledna na různá místa v Ostravě. V převleku tří mágů se vydali na koledu ředitel Diecézní charity Lukáš Curylo, ředitel Charity Ostrava Martin Pražák a ředitel Charity sv. Alexandra Zdeněk Staněk.

trikralova zmensena

Mezi prvními koledníci vyrazili na Biskupství ostravsko-opavské. Foto: BOO

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v republice, na které se podílí desítky tisíc vstřícných lidí, kteří darují svůj čas, aby pomohli dobré věci. „Jen v našem regionu jsme zapečetili 3679 pokladniček, se kterými vyrazí letos koledovat tisíce dobrovolníků,“ upřesňuje Mgr. Martin Hořínek, MBA, hlavní koordinátor sbírky v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka a popisuje, jak rozpoznat koledníky Charity: „Tři králové mají s sebou typickou válcovou plastovou pokladničku, která je úředně zapečetěna a opatřena logem Charity Česká republika, která je hlavním organizátorem sbírky. Každá kolednická skupinka má svého vedoucího, který se na vyžádání prokáže průkazem nebo plnou mocí, která ho opravňuje k nakládání s pokladničkou. Údaje na průkazce musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat. Číslo kasičky souhlasí s číslem průkazky.“

Pro dárce, kteří během prvních dvou lednových týdnů nepotkají ve svém okolí koledníky, existují další možnosti, jak přispět do Tříkrálové sbírky. Do 14. ledna budou mít místní Charity rozmístěny na veřejně přístupných místech (např. na úřadech, v obchodech, kostelích apod.) tzv. statické pokladničky. Přesný seznam umístění statických pokladniček je dostupný na jednotlivých webových stránkách místních Charit. Další možností je zaslat peníze bezhotovostně na sbírkový účet: 66008822/0800 a připojit variabilní symbol konkrétní Charity, jejíž projekty chcete podpořit, takto lze přispět do konce ledna 2024. Případně do konce dubna poslat příspěvek prostřednictvím platební brány na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Každoročně jsou z výnosu sbírky financovány desítky předem schválených charitních projektů. V roce 2023 vynesla sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka 24,2 milionů korun, které byly využity na realizaci 52 charitních záměrů. V Charitě Bohumín např. zakoupili tří speciální geriatrická křesla pro klienty charitních domovů pro seniory, díky kterým mohou imobilní klienti pobývat více venku a poslouží k jejich lepší aktivizaci, v Charitě Frenštát pod Radhoštěm pořídili nový automobil pro sestřičky domácí ošetřovatelské péče. Úplný seznam využití výtěžku sbírky je dostupný na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavská.

Pro rok 2024 schválila Tříkrálová komise 55 záměrů, které budou jednotlivé oblastní Charity realizovat v rámci svého působení v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka. Finance umožní např. Charitě Frýdek-Místek rozjezd nové služby Denního stacionáře pro seniory v Paskově, ostravská Charita plánuje pořídit nový vůz pro Hospic sv. Lukáše. Kompletní seznam záměrů je dostupný na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na webu Tříkrálové sbírky.

„Tříkrálová sbírka v sobě nese poselství naděje pro lidi, kteří se potýkají s těžkým osudem a my jim prostřednictvím charitní sítě umíme nabídnout pomocnou ruku. Díky vybraným prostředkům můžeme rozvíjet naši činnost např. pořízením lepšího vybavení pro klienty i zaměstnance a tím zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Charity se také s podporou tříkrálových peněz mohou pustit i do velkých investičních akcí, které by jinak mohly uskutečnit jen stěží,“ vysvětluje Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské. „Velmi si vážíme důvěry, kterou si sbírka svou transparentností a přesahem za téměř pětadvacet let u dárců získala. Rád bych poděkoval všem, kdo věnují úsilí a čas pomoci potřebným a není jim lhostejný osud lidí, kteří se v životě potýkají s různými problémy. Děkuji, že zůstáváte všímaví a věřím, že dobré skutky přináší nejen radost, ale uzdravují i vlastní srdce,“ dodává.

Pin It