Diecéze - Pro život ostravsko-opavské diecéze bylo v roce 2023 nejdůležitější jmenování nového biskupa, jímž se stal Mons. Martin David. Diecézí ovšem hýbaly i jiné duchovní či kulturní události. Výběr těch nejzajímavějších přinášíme níže.

LEDEN

Diecéze - Od 1. do 15. 1. žila diecéze Tříkrálovou sbírkou. Procházely jí tisíce dobrovolnických skupinek se zapečetěnými pokladničkami, do nichž štědří dárci vhodili cca 23,4 milionů Kč. Spolu se 750 tisíci Kč v podobě bezhotovostních darů tak činí výtěžek letošní sbírky rekordních 24 224 958 Kč, jež putovaly na pomoc seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným a dalším potřebným lidem.

Frýdecký děkanát - Sedm farností děkanátu Frýdek přivítalo ostatky bl. Carla Acutise. Příležitost k modlitbě na jeho přímluvu měli od 9. do 20. 1. věřící v Třinci, Mostech u Jablunkova, Dobré, Sedlištích, Kaňovicích, Hnojníku, ve Vendryni a nakonec ve Frýdku.

Ostrava - Ostravsko-opavský biskup Martin David sloužil v neděli 22. 1. v ostravské katedrále Božského Spasitele mši svatou k neděli Božího slova. Při bohoslužbě udělil tzv. lektorát diecézním kandidátům trvalého jáhenství.

Zlaté Hory - Část neděle 29. 1. prožil biskup Martin David s farníky ve Zlatých Horách. Při bohoslužbě si připomněli odkaz P. Vinzenze Braunera – tamního faráře a starosty, který proslul svou odvahou tváří v tvář nástupu nacismu.

 

ÚNOR

Ostrava - Letošnímu Dni zasvěceného života v diecézi vtiskli podobu hostitelé – ostravští salesiáni. Na sedm desítek řeholnic a řeholníků spolu s nimi prožili v sobotu 4. 2. den po vzoru tzv. salesiánského čtyřlístku, ve kterém se spojuje domov, škola, hřiště a kostel.

Rejvíz - Rejvíz přivítal v sobotu 11. 2. Pouť za Slezsko. V tamním kostele Jména Panny Marie proběhla mše svatá, po ní následovaly pěší pouť s růžencem a pobožnost u Lurdské jeskyně.

Temešvár/Rumunsko – Mezi 13.–17. 2. hostil rumunský Temešvár futsalové mistroství Evropy kněží. Zástupci naší republiky, mezi nimi i čtyři duchovní z ostravsko-opavské diecéze, skončili čtrnáctí.

Ostrava - Ve čtvrtek 17. 2. diecéze vzpomínala na svého prvního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, jenž přesně před rokem, tj. 17. 2. 2022, zemřel. Mj. i při zádušní bohoslužbě v ostravské katedrále Božského Spasitele, při níž u oltáře stanul biskup Mons. Martin David.

 

BŘEZEN

Frenštát pod Radhoštěm - Biskup Martin David se 14. 3. zúčastnil oslav třiceti let existence Charity Frenštát pod Radhoštěm.

Diecéze - Ostravsko-opavská diecéze se o ve dnech 17.–18. 3. připojila k papežově výzvě 24 hodin pro Pána. V řadě otevřených kostelů se lidem naskytla možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem.

Ostrava - Centrum pro rodinu a sociální péči oslavilo třicátiny. Při té příležitosti sloužil v neděli 19. 3. v ostravském kostele sv. Václava děkovnou mši svatou Mons. Martin David.

Odry - 29. ročník Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti se po roce vrátil do Oder. Oproti ročníkům, které omezila covidová pandemie, se festival mladých zpěváků, herců i recitátorů odehrál v klasickém třídenním rozsahu od 21. do 23. 3.

Město Albrechtice/ Opava - Víkend 25.–26. 3. strávil v ostravsko-opavské diecézi apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo. V sobotu nejprve poblahopřál ve Městě Albrechticích boromejce s. Aloisii Veselé k jejím stým narozeninám a v neděli navštívil opavskou farnost při konkatedrále, kde sloužil mši svatou.

Opava - Celou noc a celý den znělo opavskou konkatedrálou Boží slovo. Se čtením se začalo v pátek 31. 3. v 18.00 a skončilo v sobotu 1. 4. ve stejný čas. Projektu s názvem BIBLE 24 se zúčastnil také biskup Martin David.

 

DUBEN

Ostrava - Biskup Martin David sloužil na Zelený čtvrtek (6. 4.) mši svatou, při které kněží diecéze obnovili své sliby. Při bohoslužbě zároveň požehnal oleje křižma, katechumenů a nemocných.

Stará Ves nad Ondřejnicí - Staroveští farníci, občané i návštěvníci Diecézního střediska pro mládež mají od soboty 15. 4. nové útočiště. Komunitní centrum P. Josefa Peče v ten den požehnal biskup Martin David.

Příbor - Ve stejný den se několik desítek lidí sešlo před příborským kostelem Narození Panny Marie, aby si připomněli osobnost arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana u příležitostí 100 let od jeho skonu. Díky iniciativě spolku Obnova života památek a tradic vznikla ve farním areálu dřevěná socha muže, který byl arcibiskupem olomouckým jen krátce, přesto však zanechal výraznou stopu například v charitním díle. Stojan ve městě jednak sám studoval a také tam dlouho působil jako kaplan a bohatě se zapsal do jeho historie.

Ivančena - Při horské mši na rozsoše Lysé hory Ivančena, sloužené biskupem Martinem Davidem, se v sobotu 22. 4. setkaly stovky skautů a skautek. Zástupci skautských středisek všech věkových kategorií vystoupali na tradiční pouť k mohyle, která připomíná skauty umučené za druhé světové války.

Dvorce - Biskup Martin žehnal v pátek 28. 4. pole v obci Dvorce.

Olomouc - Ministranti 2. stupně ZŠ z ostravsko-opavské diecéze se v sobotu 29. 4. setkali v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci, kde pro ně připravila Diecézní ministrantská rada program. Vrchol setkání představovala mše svatá a jejím celebrantem byl biskup Martin David.

Ostrava - Prostranství před kostelem Krista Krále v Ostravě-Svinově odkazuje od dubna na kardinála Františka Tomáška. Změnu názvu farníci oslavili v neděli 30. 4. po bohoslužbě.

Cvilín - V neděli 30. 4. se na své pouti setkaly na Cvilíně matky v požehnaném stavu. Mši sv. sloužil rektor tohoto poutního chrámu P. Sebastian Gruca, OFMConv, ke cti sv. Jany Mollové – Italky, která v roce 1962 obětovala svůj život za život svého dítěte. Po mši sv. pak budoucím maminkám individuálně požehnal Nejsvětější Svátostí.

Janovice - Do malé obce v podhůří Beskyd – Janovic přijal pozvání Mons. Jude Thaddeus Okolo. Na čtvrtou neděli velikonoční 30. 4. zde sloužil slavnostní poutní mši svatou ke svátku sv. Josefa Dělníka, jemuž je místní kostel zasvěcen.

 

KVĚTEN

Ostrava - Počínaje 1. 5. se rozjel již sedmý ročník projektu Otevřené chrámy, díky kterému zpřístupňují katolická církev a křesťanské denominace v Moravskoslezském kraji své sakrální památky pro turisty.

Opava-Vlaštovičky - V čtvrtek 4. 5. si opavská Charita připomněla výročí jednoho důležitého podpisu. Právě před třiceti lety totiž sestry dominikánky předaly Charitě svůj někdejší klášter v Opavě-Vlaštovičkách. Z polorozbořeného objektu se po nezbytných úpravách stal domov pro zrakově postižené (Dům sv. Cyrila a Metoděje).

Stará Voda - Do Staré Vody u Libavé se v pondělí 8. 5. vrátily ostatky tří zesnulých kněží z řádu piaristů. Po mši sv. sloužené olomouckým biskupem Antonínem Baslerem byly pietně uloženy v prosklené rakvi v kryptě pod chrámem, poté proběhlo na hřbitově uctění památky posledního zemřelého člena řádu benediktinů ve Staré Vodě.

Stěbořice – Jubilejní 10. ročník Memoriálu otce Jožky proběhl 8. 5. ve Stěbořicích. Na startovní čáru se jich postavilo 618. Již tradičně závod výstřelem ze startovní pistole odstartoval biskup Martin David a hned nato pokořil 4 km dlouhou trať jubilejního ročníku. Na tu nejdelší, dlouhou 11 km, si troufli delegát ad omnia Jan Czudek a místní farář Klement Rečlo. Vítěze potom dekoroval biskup Martin.

Maria Hilf - Pouť rodin s biskupem Martinem na Maria Hilf nabídla v sobotu 13. 5. program s podněty ke společnému kráčení za Bohem i růstu ve vzájemné lásce.

Karlova Studánka - Biskup Martin David se v neděli 14. 5. v Karlově Studánce zúčastnil žehnání lázeňských pramenů u příležitosti zahájení lázeňské sezóny.

Maria Hilf - Biskup Martin spolu s dalšími diecézními kněžími putoval v úterý 16. 5. na kněžskou pouť na Maria Hilf.

Ostrava-Hrušov - V neděli 21. 5. slavili farníci v Ostravě-Hrušově 130 let od vysvěcení kostela sv. Františka a Viktora. Při této příležitosti obdržela farnost z kanceláře papeže Františka písemný pozdrav s požehnáním. Výroční mši svatou sloužil na pozvání místního duchovního správce P. Krzysztofa Szewczyka v novogotickém chrámu biskup Martin David.

Branice (Polsko) - V polských Branicích se ve středu 24. 5. uskutečnila Diecézní pouť Charit, při níž sloužil v bazilice sv. Rodiny mši svatou ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David. Tradiční pouť je prostorem pro společné setkání, sdílení a povzbuzení do další práce ve znamení Caritas. Letos na místo doputovalo na 350 poutníků z řad příznivců, zaměstnanců a klientů Charit působících v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka.

Hradec nad Moravicí - Biskup Martin spolu s pedagogy a žáky hradecké ZŠ sv. Ludmily oslavil 25. 5. mší svatou kulatiny této školy, jež byla založená v roce 1993.

Ostrava - Hlavní hvězdou benefice Centra pro rodinu byla v pátek 26. 5. španělská houslistka Leticia Moreno. Ta spolu s Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupila v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Výtěžek ze vstupného pomůže CPR s rekonstrukcí jejich budoucího sídla v areálu Městské nemocnice Ostrava.

Ostrava - Biskup Martin prožil v sobotu 27. 5. odpoledne se společenstvím Eucharistická hodina. To se sešlo na své každoroční pouti v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě.

Nízká Hora - V neděli 28. 5. se v Supíkovicích konalo žehnání kamenného kříže na místě bývalého poutního místa na Nízké Hoře. Kříž stojí na místě, kde dřív stávalo kněžiště.

Ostrava - Centrum pro rodinu a sociální péči pořádalo v úterý 30. 5. Diecézní setkání seniorů. Kromě mše sv. sloužené ostravsko-opavským biskupem Mons. Martinem Davidem byla na programu přednáška manželů Pěluchových a také kulturní vložka.

 

ČERVEN

Diecéze - Přes 24 500 vstupů zaznamenali organizátoři Noci kostelů v Moravskoslezském kraji a na Jesenicku. V ostravsko-opavské diecézi se v jejím rámci otevřelo v pátek 2. 6. přes 130 sakrálních staveb.

Ostrava - Biskup Martin David se jako člen komise zúčastnil farářských zkoušek, které se odehrály 7. 6. na biskupství ostravsko-opavském.

Ostrava - Již 18. ročník fotbalového turnaje azylových domů nazvaný SAMARITÁN OPEN OSTRAVA se uskutečnil ve středu 14. 6. Soutěž v malé kopané týmů složených z uživatelů a zaměstnanců azylových domů pro muže bez domova pořádal Charitní dům sv. Františka provozovaný Charitou Ostrava.

Karviná-Doly - V sobotu 17. 6. proběhl v Karviné-Dolech pietní akt k uctění památky důlního neštěstí v r. 1894. Po mši svaté kostele sv. Petra z Alkantary sloužené za zemřelé horníky vyšel slavnostní průvod s krojovanými horníky a kapelou k nedaleké kapličce, kde byla požehnána znovu umístěná socha Nejsvětějšího srdce Ježíšova (sochu věnovala farnost).

Ostrava - Letošní Slezská lilie, hudební festival pořádaný ve dnech 9.–11. 6., přitáhla návštěvníky z různých koutů České republiky a Slovenska. Hudební programy se totiž tentokrát prolínaly také s duchovní obnovou, kterou vedl indický misionář P. James Manjackal.

Ostrava - V den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která je také Dnem modliteb za posvěcení kněží a která letos připadla na 16. 6., spustilo Diecézní centrum pro mládež novou aktivitu. Věřící bez ohledu na věk se od tohoto data mohli přihlásit k tzv. modlitební adopci některého z kněží.

Opava - V sobotu 17. 6. přijal v Opavě z rukou biskupa Martina Davida jáhenské svěcení Vojtěch Buchta. Jeho prvním pastoračním působištěm se stala farnost Místek.

Řepiště - Celých 50 tisíc Kč vybrali posluchači Moravskoslezské Sinfonietty na jejím benefičním koncertu v Řepištích u Frýdku-Místku v neděli 18. 6. Uskupení pod vedením Jana Soukupa sdružuje mladé hudebníky, kteří díky tělesu získávají důležité zkušenosti s orchestrální hudbou. V domovských Řepištích mladí muzikanti vystoupili v neděli 18. 6. s filmovými a populárními melodiemi.

Staré Hamry - Starohamerský kostel sv. Jindřicha dnes stojí jen pár kroků od vodní hladiny přehrady Šance, kvůli níž se velká část obce musela vystěhovat. Kamenný chrám a hřbitov dnes připomínají též osudy obce, jejíž bývalé jádro dnes leží pod vodou. Výročí kostela, kterému se přezdívá „Beskydská katedrála“ si místní připomenuli v neděli 18. 6.

Ostrava - Kněžské svěcení v sobotu 24. 6. přijal v ostravské katedrále Božského Spasitele P. Jan Slepička. Pro biskupa Martina Davida to bylo vůbec první kněžské svěcení, které uděloval. Novokněze vyslal působit do farnosti Odry.

 

ČERVENEC

Diecéze - Putování ostravsko-opavskou diecézí, sbírání razítek, objevování jiných farností – tak by se dala velmi stručně shrnout pravidla diecézní prázdninové hry, kterou pořádalo Biskupství ostravsko-opavské. Průvodci po diecézi se o prázdninách stali apoštolové. Vybralo se devět kostelů v různých děkanátech s apoštolskými patrocinii, přičemž úkolem soutěžících bylo u každého z nich objevit modrou schránku s razítkem a orazítkovat si příslušné pole na hrací kartě. Zisk devíti razítek pak navíc umožňuje zařadit do slosování o hodnotné ceny.

Prašivá -  V první prázdninový den, tj. 1. 7., dorazily na Prašivou rodiny s dětmi na svou pouť s biskupem Martinem. 

Kunčice pod Ondřejníkem - Kunčická farnost přivítala v neděli 2. 7. patrona dřevěného kostelíka – ostatky sv. Prokopa. Jejím jménem je při mši svaté ke cti českého světce přijal biskup Martin David. Další národní patrony v Nebi připomenula venkovní výstava, kterou po mši svaté slavnostně zahájil spolek Svatá Ludmila.

Ostrava - Mons. Martin David se stal v pořadí druhým sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Za nástupce Mons. Františka Václava Lobkowicze ho vybral papež František. Zprávu do Ostravy přivezl 4. 7. apoštolský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo.

Radhošť - Vůbec první mši svatou po svém jmenování sídelním biskupem sloužil biskup Martin David ve středu 5. 7. na Radhošti. V promluvě vyzval k nápadité evangelizaci po vzoru věrozvěstů ze Soluně.

Křížová/Hošťálkovy - Vesnice na Krnovsku má nové místo k modlitbě i ztišení. Na horním konci Křížové čeká na poutníky, turisty i místní nové duchovní zátiší. Jednoduchý kříž s prostým nápisem a upraveným okolím tam v pátek 14. 7. požehnal P. Vítězslav Řehulka. Na podstavci kříže září novotou úryvek z Žalmu 133: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bydlí bratři svorně.“

Stěbořice - Na pomezí farností Stěbořice, Opava-Jaktař a Slavkov u Opavy stojí kaple sv. Anny. Dvacáté výročí od jejího obnovení si připomenuli místní 22. 7. s biskupem Martinem.

Diecéze - Na neděli 23. 7. připadl již třetí Světový den prarodičů a seniorů, jehož letošní téma znělo: „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). V diecézi jej oslavili také během poutě v Ostravě-Muglinově a Akademie pro třetí věk pozvala prarodiče s vnoučaty na exkurzi do zámku Kunín.

Stará Voda u Libavé - Ve dnech 28. až 30. 7. proběhla ve Staré Vodě pouť ke sv. Anně. Třídenní program nabídl jako tradičně mše svaté, přednášky, procesí ke Královské studánce s žehnáním vody, ale i projížďky kočárem či odhalení pomníku poslednímu pochovanému členu řádu benediktinů. V sobotu 29. 7. mši sv. se celebrace mše svaté ujal olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

 

SRPEN

Ostrava - Na Světové dny mládeže konané 1.–6. 8. v Lisabonu se sjelo přes 400 účastníků od 16 do 29 let z ostravsko-opavské

Rusín/ Hrozová - Dne 6. 8. měla proběhnout v Rusíně mše svatá u kaple Navštívení Panny Marie, a to u příležitosti třiceti let od jejího obnovení. Mši svatou nakonec P. Jan Czudek, delegát ad omnia, kvůli špatnému počasí sloužil v kostele v poblízké Hrozové.

Ruda u Rýmařova - Poutní slavnost v Rudě u Rýmařova ke cti Panny Marie Sněžné nabídla dvě mše svaté, křížovou cestu i koncert duchovní hudby. To vše měli možnost prožít ti, kdo do tohoto barokního chrámu zavítali v neděli 6. 8.

Hrabyně - V Hrabyni se ve dnech 11.–13. 8. konala hlavní pouť k Nanebevzetí Panny Marie.

Maria Hilf - Hlavní pouť prožili věřící taktéž na Maria Hilf u Zlatých Hor, a to v sobotu 12. 8.

Cvilín - Na mariánské poutní místo Cvilín se v sobotu 12. 8. na svou pouť sjeli rytíři Neposkvrněné a čtenáři časopisu Immaculata.

Žáry - V neděli 13. 8. se uskutečnilo svěcení kaple Panny Marie na Žárách, která se nachází na katastru obce Kunčic pod Ondřejníkem.

Hrčava - Několik stovek poutníků z Polska, Slovenska a Česka se v sobotu 19. 8. sešlo k modlitbě a sousedskému setkání na Trojmezí u Hrčavy. U oltáře se tam při bohoslužbě setkali tři biskupové jako zástupci tří k sobě přiléhajících diecézí.

Ostrava - Ve čtvrtek 31. 8. proběhl v katedrále obřad předání diecéze novému biskupovi Mons. Martinu Davidovi. Ve společenství diecézních kněží, jáhnů a mnoha věřících spolu s biskupy jiných diecézí jej vedl papežský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo. Biskup Martin na závěr mše svaté oznámil, kdo budou jeho nejbližší spolupracovníci: Generálním vikářem jmenoval P. Jana Czudka, dosavadního delegáta ad omnia. P. Daniel Vícha se nově stal biskupským vikářem pro pastoraci, vzdělávání a evangelizaci.

 

ZÁŘÍ

Český Těšín / Cieszyn - V neděli 3. 9. kráčel biskup Martin spolu s poutníky a ostatky sv. Melichara Grodeckého z Českého Těšína polského Cieszyna během pouti k tomuto světci. S modlitbou na rtech nesli poselství víry, která překračuje hranice.

Ostrava - Žehnáním misijního kříže zakončili v neděli 10. 9. v Ostravě-Přívoze týden farních Lidových misií. Mše svaté s misijní promluvou probíhaly ráno i večer 3.–10. 9.

Ostrava - Na svátek sv. Terezie z Kalkaty (Matky Terezy) se v úterý 5. 9. v kostele Svatého Ducha konala první Pouť domovů a nemocných zábřežské farnosti ke sv. Terezii z Kalkaty. Lavice zaplnili uživatelé a pracovníci jedenácti sociálních a sociálně-zdravotních zařízení pečujících o nemocné a seniory v Ostravě-Jih. Mši svatou sloužili s místním farářem P. Vítězslavem Řehulkou také nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek, P. Lukáš Dořičák a novokněz P. Jan Slepička.

Ostrava - Ostrava o víkendu 8.–10. 9. hostila 27. setkání hornických měst a obcí České republiky. Součástí akce nazvané FAJRONT! byla rovněž bohoslužba v katedrále Božského Spasitele v sobotu 9. 9., kterou celebroval biskup Martin David, jenž pozval účastníky, aby se snažili těžit duchovní bohatství v hlubinách svého nitra.

Bystřice - Biskup Martin David ve čtvrtek 14. 9., na svátek Povýšení svatého Kříže, požehnal v Bystřici nad Olší dva nové zvony do věže tamního dřevěného kostela. Nesou jména po svaté Heleně a svatém Josefovi.

Maria Hilf - V sobotu 16. 9. biskup Martin stanul coby hlavní celebrant u oltáře poutního kostela na Maria Hilf během Poutě národů. Kromě Čechů a Poláků na poutní místo přichází též německá menšina z opolské diecéze a v letošním roce přibyl další host: pomocný biskup kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandr Jazłowecki.

Ostrava - Dne 16. 9. proběhl Festival Fandíme rodině!, pořádaný Centrem pro rodinu. V areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity na něm vystoupili Pavel Helan, Moravský folklorní soubor Ševčík, Studio G – divadlo pro děti.

Opava-Kylešovice - Charita Opava uspořádala 16. 9. v areálu fotbalového hřiště v Kylešovicích Benefiční sportovní den pro hospic. Výtěžek z akce byl věnován mobilnímu hospici Pokojný přístav.

Cvilín - V neděli 17. 9. se na Cvilíně uskutečnila hlavní pouť ke cti Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže. Zpřítomnění Kristovy kalvárské Oběti se zhostil biskup Martin David.

Borová – V tutéž neděli si farníci v Borové připomněli 350 let existence svého farního bohostánku.

Ostrava - Mší svatou v pustkoveckém farním kostele sv. Cyrila a Metoděje s biskupem Martinem zahájilo Vysokoškolské katolické hnutí v Ostravě 19. 9. svůj zimní semestr.

Opava - Ve středu 20. 9. se senioři z celé diecéze vydali na Pouť seniorů do Opavy, kde je přivítal bývalý opavský děkan a nyní generální vikář Mons. Jan Czudek.

Jeseník - V sobotu 23. 9. se v Jeseníku uskutečnila 6. charitativní pouť.

Řím - Ke svatováclavské oslavě ve Vatikánu se připojili biskup Martin David i zhruba stovka poutníků z farnosti Ostrava-Zábřeh. U příležitosti svátku hlavního českého národního patrona sv. Václava sloužil ve čtvrtek 28. 9. ve Svatopetrské bazilice u oltáře pod známou vitráží, která zpodobňuje Ducha Svatého, mši svatou.

Ostrava - V září spustila farnost při ostravské katedrále Božského Spasitele projekt Varhany pro Ostravu. Na webu www.varhanyproostravu.cz je přichystána adopce píšťal pro pořízení varhan, jež prodávala Janáčkova filharmonie Ostrava. Dárci mohou získat jako odměnu darovací certifikát, drobný model varhanní píšťaly a za větší dary také ještě originálnější upomínku v podobě vyřazených píšťal z Paláce kultury, které se pro ostravskou katedrálu nehodí.

 

ŘÍJEN

Jablunkov - Charita Jablunkov ve spolupráci s ostatními sociálními službami připravila v týdnu od 2. 10. do 6. 10. akci nazvanou Týden sociálních služeb. Jeho součástí byl bohatý doprovodný program pro veřejnost.

Ostrava - Na Biskupském gymnáziu v Ostravě se otevřela učebna virtuální reality. Využívá technologii, která je zatím v Evropě unikátem. Žáci totiž pro zobrazení předmětů v 3D dimenzi nepotřebují žádné speciální brýle. Speciální software a konstrukce displeje totiž umí propojit počítač a oči uživatele tak, že divák vidí virtuální obraz bez další pomůcek. Ve čtvrtek 5. 10. učebnu požehnal biskup Martin David.

Ostrava - Benefice „Sešli se, aby pomohli...“ na rekonstrukci Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří proběhla 5. 10. v Kulturním domě AKORD v Ostravě-Zábřehu. Vystoupili na něm Michal Hrůza, Ivo Kahánek, Tomáš Savka či Martina Vlčková.

Frýdek - Do Frýdku přijely v sobotu 7. 10. stovky poutníků, kteří se dostavili na Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání, kam je pozval biskup Martin David.

Opava - Biskup Martin si spolu s věřícími z Opavska připomněl v neděli 15. 10. pohnutou minulost chrámu sv. Hedviky v hlavním městě českého Slezska. Kostel původně vznikl na připomínku padlých I. světové války. Začal se stavět v roce 1933. Jeho vysvěcení nicméně překazila další světová válka, během které se z něj stalo skladiště vojenského materiálu a letecká pozorovatelna. Vysvětil ho až olomoucký arcibiskup Jan Graubner roku 1993.

Lesní Albrechtice - Mši svatou k 10. výročí od posvěcení kaple svaté Rodiny v Lesních Albrechticích sloužil v neděli 15. 10. generální vikář Mons. Jan Czudek.

Ostrava - Ostravsko-opavská diecéze oslavila v pondělí 16. 10. svou hlavní patronku – sv. Hedviku Slezskou. Biskup Martin David při té příležitosti vyznamenal 22 osobností všedního dne: ženy i muže, kteří trpělivě slouží lidem například ve farnostech nebo v Charitě.

Bílá - U kostela sv. Bedřicha na Bílé a blízkého loveckého zámečku se v sobotu 21. 10. sešli s biskupem Martinem milovníci beskydské přírody. Farnosti Ostravice a Bílá tam spolu s Biskupskými lesy uspořádaly Svatohubertskou mši svatou.

Štramberk - Biskup Martin David sloužil v neděli 29. 10. ve Štramberku mši svatou k tří stému výročí tamního farního kostela. Požehnal při ní zároveň renovovanou sochu a procesní kříž.

Ostrava - Na čísle 243 499 se zastavilo počítadlo návštěvnických vstupů za letošní sezónu v 39 kostelích Moravskoslezského kraje v rámci projektu Otevřené chrámy, zpřístupňujícího hlavní sakrální památky regionu. Hlavní sezóna projektu běžela od 1. května do 31. října a nejnavštěvovanějším objektem se stal poutní kostel na Cvilíně (41 270), následovaný ostravskou katedrálou Božského Spasitele (35 056) a dřevěnou kaplí na Radhošti (27 827). Celkový počet 243,5 tisíce návštěvníků znamená oproti loňsku zhruba pětiprocentní nárůst.

 

LISTOPAD

Frýdlant nad Ostravicí - Intenzivní první listopadový víkend prožila farnost Frýdlant nad Ostravicí. Nejprve se v sobotu 4. 11. sešla spolu s biskupem Martinem k oslavě žehnání oltáře v bývalém klášteře boromejek. Jen o pár hodin později pak ve farním kostele a městském kulturním centru oslavilo společenství Vstaň a choď 10 let své existence.

Petrovice u Karviné - Dřevěný kostelík Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích má za sebou generální opravu. Již v neděli 19. 11. se uvnitř kostela sešli poprvé od začátku oprav věřící při nedělní mši svaté v 10 hodin.

Fulnek - Mladí z celé diecéze si letos svůj sraz s biskupem Martinem dali o víkendu 24.–26. 11. Fulneku. Na víkendové setkání zvané BISCUP se jich dostavilo přes 300.

Ostrava - V neděli 26. listopadu vysílala Česká televize první adventní koncert, jehož výtěžek byl věnován ostravskému Centru pro rodinu a sociální péči.

Jeseník - Biskup Martin David vykonal 29. 11. slavnostní akt otevření Denního stacionáře Šimon, určené pro trávení času lidí s mentálním a kombinovaným postižením a spravované Charitou Jeseník.

 

PROSINEC

Hlavnice - Biskup Martin sloužil v sobotu 2. 12. mši svatou v Hlavnici na poděkování za opravu zdejšího kostela.

Ostrava - Biskup Martin se v úterý 5. 12. setkal v Ostravě s řediteli Charit.

Opava - V pátek 8. 12. zavítal k opavským minoritům katovický arcibiskup Mons. Adrian Galbas, aby zde sloužil mši svatou ze slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie.

Ostrava-Pískové doly - Ve stejný den se uskutečnilo žehnání obrazu Panny Marie Pomocné u kaple sv. Josefa v Pískových dolech.

Ostrava - Biskup Martin oslavil v neděli 10. 12. s farností Ostrava-Pustkovec mší svatou 25 let od posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje.

Diecéze - Do Ostravy a následně do celé diecéze dorazilo v sobotu 16. 12. Betlémské světlo. V Ostravě je o den později rozvážel historickou tramvají biskupský vikář Daniel Vícha.

Pin It