Ivanka pri Dunaji - V úterý 19. prosince 2023 zemřel ve věku osmdesáti tří let v Seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji český jezuita P. František Brázdil. Poslední rozloučení se uskuteční 27. prosince ve velehradské bazilice při mši svaté od 14.00. Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově.

Otec František se narodil 16. května 1940 v Brně. Po základní škole v Brně a Bílovicích vystudoval gymnázium v Uherském Hradišti a nástavbu na Střední průmyslové škole strojní v Brně. Po vojenské službě pracoval v letech 1959–1976 v Otrokovicích jako konstruktér a dále do roku 1981 jako vedoucí úpravny vody v Uherském Hradišti.

Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil tajně 31. července 1980 v Nezdenicích. V následujícím roce začal studium teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, během kterého také prožil v letech 1981–1983 noviciát, který završil prvními sliby 26. srpna 1983 v Brně. Po ukončení studia teologie ho na kněze vysvětil biskup Josef Vrana 28. června 1986 v Olomouci.

Poté působil tři roky jako kaplan na Velehradě, pět let jako administrátor v Nivnici, další rok opět jako kaplan na Velehradě a administrátor v Buchlovicích. Pak byl povolán do Kolína, kde se podílel na formaci noviců a byl kaplanem farnosti. Od roku 1996 byl ministrem domu a později superiorem komunity v Českém Těšíně, kde 2. února 1997 složil poslední sliby. Od roku 1999 působil jako superior na Svatém Hostýně.

Po studiích v polské Wroclawi a Lublinu získal roku 2003 doktorát z církevního práva. Díky tomuto vzdělání působil v letech 1999–2007 jako externí pracovník a později odborný asistent na katedře církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Od roku 1993 byl soudcem a později viceoficiálem Interdiecézního církevního soudu v Olomouci.

V letech 1999–2008 se podílel na chodu české jezuitské provincie jako konzultor. Od roku 2006 byl ministrem komunity v Olomouci. Odtud se po dvanácti letech roku 2018 odstěhoval na Slovensko do Ivanky pri Dunaji do seniorátu slovenských jezuitů.

Otec František byl Bohem obdařen dobrým a laskavým srdcem. Miloval krásu folklóru, krojů, zpěvu, hudby a životní síly. Jako primáš folklorního souboru Včelaran i jako odborník na kanonické právo hledal cesty, jak těšit a pomáhat. Zajímal se o duše lidí, které chtěl přivádět do Božího království.

Parte ke stažení naleznete ZDE.

Zdroj: jesuit.cz, foto Josef Stuchlý

Pin It