Diecéze – Hledáte dřívější hodinu „půlnoční mše“ nebo naopak tu, která začíná v 0.00? Nevíte, která farnost chystá vánoční bohoslužbu pro děti na Štědrý den odpoledne? Chystáte se během Vánoc na cesty? Střídáte se doma u dětí? Na jednom místě nabízíme přehled vánočních bohoslužeb v diecézi v hlavních svátečních dnech. Zveřejňujeme také podrobný vánoční program v katedrále Božského Spasitele.

lis2602

Snímek Vladimír Liška / Člověk a Víra

Adventní věnce v kostelích postupně doplňuje vánoční výzdoba. Ta se naplno rozsvítí až na Štědrý večer. Již teď ale předznamenává vrchol adventu. Pokud se chystáte během vánočních prázdnin cestovat po diecézi, u nás najdete na jednom místě přehled bohoslužeb. Upozorňujeme ovšem, že aktuálnější informace najdete na farních webech, resp. místních vývěskách.

Rozpis bohoslužeb najdete ZDE.

Závěr adventu a vánoční svátky v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Příležitost k vánoční sv. smíření

Středa 20. prosince:

07.00 hod. – 09.00 hod.               15.00 hod. – 18.00 hod.

Čtvrtek 21. prosince:

07.00 hod. – 09.00 hod.               15.00 hod. – 18.00 hod.

Pátek 22. prosince:     

07.00 hod. – 09.00 hod.               15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 23. prosince:

15.00 hod. – 18.00 hod.

Na Štědrý den v neděli 24. prosince a během vánočních svátků nebude zvláštní příležitost k sv. smíření. Využijte proto těchto termínů!

Neděle 24. 12.: 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

07.30 hod.: mše sv. ze 4. neděle adventní

13.30 hod.: otevření katedrály – možnost prohlídky betléma

14.00 hod.: zdobení vánočního stromku dětmi

14.15 hod.: modlitba růžence za naše rodiny

15.00 hod.: vánoční mše sv. pro rodiny – při ní děti uvedou pásmo o sv. Františku z Assisi a o narození Páně; po ní požehnání svící ke štědrovečerní večeři

24.00 hod.: půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin; zazní Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby v provedení členů Národního divadla moravskoslezského, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravskoslezské Sinfonietty, Moravského komorního sboru, Chorus Ostrava, Vysokoškolského pěveckého sboru OU, Pěveckého sdružení moravských učitelů a Chrámového sboru při katedrále. Při mši bude možnost přispět na instalaci varhan v katedrále.

Pondělí 25. 12.: SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

07.30 hod.: mše sv.

09.30 hod.: pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup Martin

13.00 – 18.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Úterý 26. 12.: SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

07.30 hod.: mše sv.

09.30 hod.: mše sv. 

13.00 – 18.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

Večerní mše sv. není!

Neděle 31. 12.: SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

07.30 hod.: mše sv. ze svátku Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

15.00 hod.: mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. statistika naší farnosti, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí 1. 1. 2024: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

07.30 hod.: mše sv.

09.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin

14.00 – 17.00 hod.: možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.: mše sv.

Pátek 5. 1.: První pátek v měsíci

07.30 hod.: mše sv., výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání

15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost adorace a příležitost k sv. smíření

16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání

17.00 hod.: mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně

Sobota 6. 1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

07.30 hod.: mše sv.

18.00 hod.: pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup Martin

Neděle 7. 1.: SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

07.30 hod.: mše sv.

09.30 hod.: mše sv. pro rodiny

15.00 hod.: vánoční koncert dětí naší farnosti na závěr vánoční doby

19.00 hod.: mše sv.

Pin It