Ostrava – Podporu osobního růstu v povolání duchovního pastýře poskytuje již devátým rokem platforma Pastor+. Stará se o ni P. MAREK JARGUS, který uspěl s žádostí o grant z Biskupské konference USA. V rozhovoru představuje nejbližší plány, které chystá ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským pro pastorační pracovníky v diecézi. V plánu jsou kurzy nebo nabídka supervize i psychoterapeutické pomoci.

jargus a spol

Tým Kurzu Nehemiáš (vlevo dole P. Mario Saint-Pierre, uprostřed P. Marek Jargus). Foto: P. Marek Jargus

Nedávno vám přišla zpráva od Biskupské konference USA s výsledkem vaší grantové žádosti. Jak to dopadlo?

Konference biskupů USA nám schválila grant, který se jmenuje Budování pastoračního zázemí diecéze. V praxi se bude jednat zejména o Kurz Nehemiáš, který se právě rozběhl a další dva dlouhodobé kurzy v příštích letech. Ze zámoří nakonec získáme v přepočtu 275 tisíc Kč, tedy o třetinu méně peněz, než jsme původně žádali. Na některých místech v rozpočtu tedy budeme muset více šetřit, ale finančně nám pomůže také Biskupství ostravsko-opavské.

Co přesně tedy nabídnete?

Grant umožní otevřít tři bloky kurzů. Dva pocházejí od kanadského kněze P. Mario Saint-Pierra a třetí s názvem Umění naslouchat se inspiruje terapeutickými přístupy. Prvním kurzem, do kterého nás v říjnu osobně uvedl P. Mario Saint-Pierre, je Kurz Nehemiáš. Za dva roky se dá-li Pán pustíme do Kurzu Jitro a delegování, který se jmenuje podle biblické postavy Mojžíšova tchána a učí kněze lépe spolupracovat a delegovat zodpovědnost ve společenství. Podle aktuálních potřeb ale můžeme zvolit i jiný z kurzů, které P. Mario Saint-Pierre sestavil.

V čem spočívá aktuální Kurz Nehemiáš?

Kněží a jáhni v něm hledají svou pastorační vizi s pomocí materiálů, které se inspirovaly příběhem proroka Nehemiáše. Kromě hledání duchovní vize pro společenství se jedná také o jejich růst v manažerských schopnostech. Aktuálně máme 21 účastníků: patnáct z naší diecéze, dva z olomoucké arcidiecéze, dva z brněnské a dva ze Slovenska. Nehemiáše nám zastřešuje P. Jozef Vadkerti, který se vzdělávání kněží věnuje v bratislavské arcidiecézi. S kurzem tam mají živou zkušenost z předloňského roku a velmi nám pomohli i materiály přeloženými do slovenštiny.

Jaká skupina se na kurzu sešla?

Skupina je to velmi pestrá od začínajícího jáhna až po zkušené matadory, kteří mají 25-30 let od kněžského svěcení. Zásadní na kurzu je, že se účastníci rozdělili do trojic (tzv. trií), ve kterých se v průběhu roku scházejí, sdílejí a doprovázejí. Máme také malou skupinku kněží, která doprovází tyto kněžské trojice a nás zase doprovází na dálku P. Saint-Pierre z Francie a ze Slovenska P. Vadkerti.

Co mají kurzy P. Saint-Pierra společné?

Že hodně vycházejí z Božího slova. Jeho koncept se jmenuje Pastorační ekosystém a stojí mj. na tzv. oceňujícím přístupu. Více si všímáme toho, co je dobré a kde jsou naše dary – to pak rozvíjíme. Neignorujeme problémy, ale chápeme je jako příležitosti. V kurzech vytváříme prostor, kde si jsme jako kněží nablízku, a to nás v rámci diecéze spojuje. Kurzy probouzejí potřebu nebudovat pouze na vlastním písečku. Je to ozdravný proces, ve kterém roste intenzita touhy žít a šířit Evangelium. Věřím, že se tím hodně léčí naše frustrace a zklamání.

S kurzy P. Saint-Pierra pracují také v Dolanech v Komunitě Blahoslavenství. Už se tam uskutečnily kurzy Jako třeba Josef Egyptský a leadership nebo tzv. biblická tria. Je to pestrá nabídka, kterou jako houba absorbujeme a inspirujeme se.

Biblická tria chystáte i teď v listopadu u vás v Radvanicích…

Ano, jedná se o návod, jak ve farnostech číst Bibli a sdílet se ve trojicích. Metoda nabízí ještě intenzivnější prožitek než Lectio divina. Síla je daná trojicí a osobnějším sdílením nad Božím slovem. V sobotu 25. listopadu to budeme zkoušet i v naší farnosti.

Zpátky k americkému grantu: zmínil jste i kurz Umění naslouchat…

Ten vychází z terapeutického světa. Jedná se o intenzivní výcvik pro menší skupinu – cca 12 až 15 lidí. Ti mohou zažít ochutnávku z terapeutického výcviku. Půjde o umění vést rozhovor a také sdílení o tom, co se s nimi děje, když pracují s lidmi. Nám kněžím v pastoraci občas hodně schází, že nemáme zpracované sami sebe. To nás pak ovlivňuje, ale s tím se můžeme učit pracovat právě v tomto kurzu. Kurz Umění naslouchat odpovídá na potřeby, které přináší synodální proces – lépe si naslouchat. Potřebujeme k tomu více protrénovaných kněží a dalších pastoračních pracovníků Když to umíme, bude se nám všem v církvi žít lépe.

V grantové žádosti jste zmiňoval také rozvoj supervize – tedy metody, která pomáhá pracovníkům v osobním růstu a lepším zvládání svých úkolů…

Chceme více nabídnout pracovníkům v církvi možnosti, které jim supervize může přinést. Inspirací mi je např. Biskupství Würzburg, které má jedno samostatné oddělení pod generálním vikářem pro supervizi a koučink. To má za cíl pečovat o podporu všech zaměstnanců biskupství. Pro nás je to vzdálený ideál, ale jdeme tím směrem. Už teď této nabídky využívají někteří kněží nebo katecheté a učitelé náboženství. Jsem velmi vděčný za krásnou spolupráci s KPC v této oblasti. Ti, kdo si supervizi vyzkoušejí a překonají předsudky, jsou často překvapeni, jak dobře a bezpečně tato metoda podpory funguje. Chystáme také terapeutickou nabídku pro kněze a pracovníky církve v diecézi. Někteří naši kolegové se občas hroutí a potřebují řešit osobnější témata a supervize není v takovém případě vhodná. Jde nám o to přinést alespoň nějakou nabídku těm služebníkům v církvi, kteří občas zůstávají někde na okraji ztracení a zapomenuti.

V této oblasti také mnozí kněží volá po novém „Adamovi Ruckém 2.0“ – tedy po spirituálovi pro kněze, případně po větším duchovním zázemí pro kněze v diecézi. Ačkoliv náš projekt tato přání přímo neuchopuje, vnímám je také jako velmi důležitá a silně ve mně rezonují. Věřím, že jsme společně s vedením diecéze, které i náš „americký“ projekt zaštiťuje a pomáhá administrovat, na dobré cestě, jak v oblasti vzdělávání a podpory, tak i v oblasti osobnostního a duchovního růstu všech pastoračních pracovníků včetně našich kněží.

Pin It