Ostrava – Ostravsko-opavská diecéze oslavila v pondělí 16. října svou hlavní patronku – sv. Hedviku Slezskou. Biskup Martin David při té příležitosti vyznamenal 22 osobností všedního dne: ženy i muže, kteří trpělivě slouží lidem například ve farnostech nebo v Charitě. Kompletní seznam oceněných najdete uvnitř článku.

2023 ocenovani mensi

Kromě pamětního listu získal každý oceněný také růži. Foto: Ondřej Elbel

„Slavit sv. Hedviku neznamená živit nostalgii po světě, který byl ve 13. století. Je to připomínka naší zodpovědnosti za přítomnost, abychom do naší doby přinášeli tak jako svatá Hedvika živé evangelium,“ podotkl biskup Martin na počátku slavnostní večerní mše v katedrále Božského Spasitele. V promluvě pak zmínil tři rysy života svaté Hedviky, které viděl i v životech oceněných. Podobně jako ona máme být i dnes lidmi modlitby, svědky o Kristu a sloužit všem, kdo hledají útěchu. „Děkuji všem, kteří se v našem společenství církve modlí, svědčí a slouží. I díky nim církev roste do budoucnosti,“ uvedl biskup Martin a na závěr mše svaté předal ocenění 22 osobnostem z různých částí regionu.

Ostravsko-opavský biskup vyzdvihuje práci a příklad dobrovolníků i dlouholetých pracovníků v církevních organizacích každoročně. Mezi letošními laureáty je například lékařka Miroslava Jurková, která se starala také o zesnulého biskupa Františka Václava Lobkowicze. Biskup ocenil také dlouholeté opory farností. Ocenění si z ostravské katedrály odnesl třeba Vítězslav Mrkva, který se podílí na opravách kostela ve Starých Hamrech nebo dlouholetý kostelník ze Staříče Tadeáš Kubala. Diecéze ocenila také Jana Lyčku z Ostravy-Radvanic, který se kromě kostelnické služby angažuje také v ekonomické radě farnosti a ve farnosti moderoval synodální proces.

Slova díků uslyšel také Jiří Jedzok z Českého Těšína, který ve farnosti přes 50 let sloužil jako věžní hodinář. „Hodiny seřizoval, prováděl servis, udržoval v dobrém stavu. Dnes má pan Jiří sedmdesát let a za dobu služby by mohl sečíst, že vystoupal nejméně 1 460 000 schodů nahoru a pak i dolů, a překonal převýšení 361 km,“ spočítal moderátor předávání Aleš Ligocký.

Významná část děkovných slov putovala do Charity. Diecézní ocenění získala třeba lékařka Charity Hlučín Marie Bartusková za službu klientům v charitním domově sv. Mikuláše v Ludgeřovicích i rozvoj terénních služeb Charity. Ocenění převzal také Jiří Müller – původním povoláním horník vede tým údržby Charity Ostrava a se svým týmem se stará o třináct jejích budov. Biskup Martin děkoval také Markétě Zarembové za empatii a vstřícnost ke klientům Domova pokojného stáří sv. Františka Charity Bohumín, kde si také od seniorů vysloužila přezdívku „sluníčko“.

Kompletní seznam oceněných najdete ZDE.

mb20231016.08.58.410714

Takto katedrálu v panoramatu Ostravy v den slavnosti svaté Hedviky nafotil Michael Bujnovský z projektu Člověk a Víra.

Pin It