Ostrava-Pustkovec – Mší svatou s biskupem Martinem zahájilo Vysokoškolské katolické hnutí v Ostravě 19. září svůj zimní semestr. Studenti a také absolventi se scházejí každý týden v úterý při mši svaté v 19 hodin v pustkoveckém farním kostele sv. Cyrila a Metoděje. Do rytmu pravidelných setkání už vstoupilo také Společenství mladých pracujících, kteří se scházejí v salesiánském středisku v Ostravě-Vítkovicích.

0S7A5682

U oltáře byl s biskupem Martinem také kaplan pro vysokoškoláky P. Tomáš Čirž a kněz z farnosti Ostrava-Třebovice P. Karel Rechtenberg. Foto: Jakub David

„Jsem rád, že vás tu vidím zase po prázdninách,“ přivítal studenty při mši svaté na úvod akademického roku kaplan pro vysokoškoláky v diecézi P. Tomáš Čirž. Do kostela v Ostravě-Pustkovci to mají blízko studenti z kolejí Vysoké školy báňské, a tak se ostravské VKH utvořilo právě u tohoto chrámu, který nabízí také vhodné prostory pro programy navazující na mši svatou. Do letošních prázdnin nabízeli studentské mše svaté také salesiáni v Ostravě-Vítkovicích. S novým semestrem ale tuto nabídku neobnovili.

Úvod semestru v Pustkovci přišel se studenty prožít také biskup Martin David. V návaznosti na evangelium o vzkříšení mládence ve městě Naim vzpomínal na vlastní zkušenost modlitby za zemřelého mladého člověka. „Jako mladí jsme v novojičínském děkanátu jsme prožívali smrt mladého kněze. Tehdy vzešla myšlenka, abychom se modlili, aby nám ho Pán vrátil živého. Bylo to něco nepředstavitelného a já jsem si to vzal do života jako zkušenost velmi intenzivní modlitby. Pán ho nevzkřísil, ale do dneška je to pro mě jako jeden z nejsilnějších okamžiků modlitby, který si nesu s sebou.“ Klíčové je totiž pustit Boha do vlastní představivosti a rozšířit její hranice o Boží zásahy.

I ve všedním životě během semestru je dost prostoru pro Boží zázraky mnoho, podotkl biskup: „Člověk, který nevěří v zázraky, je pošetilejší než ten, kdo v zázraky věří. Studium vám poskytne mnoho racionálních poznatků dobrých pro život a vaši budoucí profesi. Ježíšovo evangelium dává racionální poznatky, proč je dobré věřit. Boží moc je tak velká, že dokáže vzkřísit člověka. Přeju vám, abyste akademický rok prožili tak, že budete věřit ve větší menší zázraky, které Bůh dělá v našich životech,“ uzavřel biskup promluvu.

Po mši svaté představila předsedkyně VKH Adéla Máchová plány na příští týdny – např. výlet v den slavnosti sv. Václava, rozjímání s Biblí nebo večer chval, který je v plánu v úterý 14. listopadu. Nedílnou součástí večerů s VKH je kromě mše svaté také neformální pokračování se stolními hrami a občerstvením. Do farních prostor s mladými pokračoval také biskup Martin.

0S7A5471

Společenství mladých pracujících

Pro ty, kdo už školu absolvovali a vydali se do světa pracujících, existuje v Ostravě navazující nabídka. V prostorách Salesiánského střediska se každé úterý od 18:30 schází Společenství mladých pracujících. „Společenství vzniklo na začátku roku 2022 a potkáváme se jednou za čtrnáct dní. V tvorbě programu se střídáme a probíráme buď duchovní témata nebo osobnostní rozvoj,“ představuje společenství jedna z jeho zakladatelek Martina Mikócziová. „Společenství je otevřené pro všechny, kdo mají školu už za sebou a pracují. Často se mohou setkat s tím, že do žádného existujícího společenství nezapadají, protože třeba ještě nemají rodinu. Vnímám, že je v takové situaci společenství velmi důležité,“ uvádí architektka Martina. Více informací můžete na jít na Facebookové stránce: Společenství mladých pracujících.

Společenství pro vysokoškoláky (zároveň také pro studenty SŠ) funguje také v dalším studentském městě diecéze – v Opavě. Pod názvem Effatha se schází v klášteře minoritů. Setkání se konají každý čtvrtek v 18.30.

 

Pin It