Maria Hilf / Cvilín – „To, co obdivujeme na Bolestné Matce Boží, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova,“ poznamenal biskup Martin v neděli 17. září v promluvě během poutě k Panně Marii Bolestné na Cvilíně. Bolesti se poutníci dotkli také o den dříve na Maria Hilf, kde mohli naslouchat pomocnému biskupovi kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandru Jazłowieckému.

dsc2113

Biskup Martin byl v sobotu 16. září hlavním celebrantem Poutě národů na Maria Hilf. Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

V sobotu 16. září biskup Martin celebroval mši svatou během Poutě národů na Maria Hilf. Kromě Čechů a Poláků na poutní místo přichází také německá menšina z opolské diecéze a v letošním roce přibyl další host: pomocný biskup kyjevsko-žytomyrské diecéze Ołeksandr Jazłowecki. „Poutě národů se zúčastnilo na 800 lidí. Biskup Rudolf Pierskała z Opole kázal o církvi jako domově a otevřené náruči pro všechny. Biskup Ołeksandr Jazłowecki v závěru poděkoval za veškerou podporu a prosil o modlitbu, jejíž sílu na Ukrajině mnohokrát pocítili,“ ohlíží se za poutí biskup Martin David. Ten při odpolední pobožnosti v poutním kostele připomněl P. Vinzenze Braunera – zlatohorského faráře a starosty, který se vzepřel nacismu. Biskup Martin v té souvislosti citoval Ježíšova slova z evangelia:

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!

„P. Vincenze Brauner jako kněz nepochybně velmi dobře znal tento evangelní text a byl si velmi dobře vědom jedné věci: Kristus je dárce pokoje. Ale my jsme jeho nositelé. On nám dává pokoj, abychom ho přinášeli do tohoto světa, který ho dát nemůže,“ řekl biskup Martin při pobožnosti.

dsc2169

Poutníky pozdravil pomocný biskup z Kyjeva Ołeksandr Jazłowecki. Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

Neděle na Cvilíně

Na poutním místě Sedmibolestné Panny Marie v Krnově-Cvilíně se poutníci scházeli už od sobotního večera. V neděli pak hlavní mši svatou s poutníky prožil biskup Martin David. V kázání vyprávěl příběh, se kterým se setkal před 15 lety na setkání mládeže. Jedna žena ze Slovenska svědčila o tom, jak ztratila během pár chvil obě své vymodlené děti při dopravní nehodě. Uprostřed nepředstavitelné bolesti jí ale Ježíš daroval nečekaný pokoj a ona tak přestala pomýšlet na dobrovolné ukončení života.

dsc2421

Pouť k Panně Marii Sedmibolestné je na Cvilíně hlavní poutí v roce. Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

„Jsou otázky, na které nikdy nenajdeme naprosto uspokojivou odpověď. Jednou z takových otázek je určitě otázka smyslu bolesti v životě. V celých lidských dějinách neexistuje člověk, který by nikdy nezažil bolest. Bolest je součástí života a není nejpodstatnější, jestli se dobereme jejímu smyslu, ale to, co s ní v životě uděláme. Není mým úkolem dokonale poznat smysl všech křížů a utrpení. Jako Maria je máme spojovat s Kristem a jemu je odevzdávat. To, co obdivujeme na Bolestné Matce, není velikost bolesti ani jejich počet, ale velikost její víry, která i v bolesti stojí za tím jednou vysloveným FIAT – ať se mi stane podle tvého slova. Velikost víry, která věří, že i přes prožívanou bolest nás má stále Bůh ve svých rukou,“ řekl biskup Martin v promluvě, kterou uzavřel modlitbou ze sekvence Stabat Mater.

Matko Boží, lásku dej mi,

kéž je tvůj a můj žal stejný,

kéž už sama netruchlíš.

 

Dej, ať patřím Kristu Bohu,

den ze dne ať více mohu

hořet láskou, být mu blíž.

 dsc2416

U oltáře se biskup Martin setkal také s provinciálem minoritů v ČR P. Piotrem Pawlikem, OFMConv. nebo krnovským děkanem P. Karlem Doleželem. Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

Pin It