Ostrava – Na církevních školách, které zřizuje Biskupství ostravsko-opavské, se schyluje k několika milionovým investicím. Církevní školy úspěšně žádají o evropské prostředky z dotačních titulů, Biskupství k tomu přidává miliony korun a významnou podporou je také spoluúčast věřících. Diecézní sbírka na církevní školy se chystá u příležitosti Dne církevního školství při bohoslužbách v neděli 17. září.

20230906 120034

Děti na ZŠ svaté Zdislavy mohou od září trávit čas ve zbrusu nové školní družině. Foto: ZŠ svaté Zdislavy

Kvalitní výuka, bezpečné prostředí a formace opřená o hodnoty evangelia. To jsou základní kameny církevního školství. Biskupství ostravsko-opavské zřizuje osm škol a školských zařízení a pečuje o to, aby se kromě žáků neustále rozvíjely i školní třídy a jejich vybavení. Biskupství do škol investuje miliony korun ze své hospodářské činnosti, nedílnou součástí je ale také spoluúčast věřících. V loňském roce se při celodiecézní sbírce na církevní školy podařilo získat 1,45 milionu Kč. Kde všude tyto peníze pomáhají a kam zamíří výtěžek letošní sbírky? Uvedeme několik příkladů největších aktuálních investic.

Základní škola sv. Zdislavy v Kopřivnici

V Kopřivnici žáci a učitelé po letošních prázdninách našli ve škole několik novinek. „Přes léto se podařilo zrekonstruovat stávající školní družinu a odbornou učebnu přírodních věd a jazyků. Od září tak prostory září novotou a žáci i pedagogové mohou využívat nové pomůcky a techniku,“ uvádí Dagmar Jiskrová z Odboru dotačních projektů Biskupství ostravsko-opavského. Tím ale změny nekončí. „Na podzim začnou práce v suterénu školy, kde vzniknou dvě nová oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Děti se mohou těšit také na lezeckou stěnu, která vznikne na chodbě,“ přibližuje Jiskrová.

Projekt zapadá do dlouhodobé péče o budovu, kterou před několika lety Biskupství ostravsko-opavské odkoupilo a postupně se chystá na rekonstrukci fasády a oken. Nejprve se ale musí řešit problémy se statikou a vlhkostí, a proto se začíná „odspodu“. „Musíme vyřešit suterény, vzlínající vlhkost a teprve potom se můžeme pustit do slupky budovy,“ vysvětluje Dagmar Jiskrová. V části suterénu už teď fungují školní dílny a polytechnická učebna: nyní přichází čas na další nevyužité prostory. Díky investici už nebudou děti muset trávit čas po vyučování ve svých třídách, kde družina a školní klub doteď funguje v provizoriu. „Celkové předpokládané výdaje na aktuální fázi rekonstrukce jsou 25 milionů Kč. Dotace z fondů EU by měla činit 18 milionů Kč. Věříme, že příští rok v září bude vše hotovo,“ říká Dagmar Jiskrová.

Střední pedagogická škola a střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách

Dotace pomáhají také při výuce hudby na oderské sv. Anežce. Díky operačnímu programu Spravedlivá transformace, který se soustředí na někdejší uhelné regiony, získala škola více než 1,5 milionu korun na rekonstrukci hudební učebny. „Už během prázdnin dorazily do školy nakoupené nástroje, které mohou sloužit budoucím učitelkám mateřských škol,“ upřesňuje Dagmar Jiskrová. Z vybavení bude těžit také školní sbor DATIO, který se v těchto dnech chystá na koncertní hostování ve finských Helsinkách, které vzniklo ve spolupráci s tamní českou ambasádou.

Do budoucna se v Odrách biskupství připravuje také na další velkou investici – rekonstrukci nově zakoupeného domu, který bude sloužit jako nová část Domova mládeže. „Rozvíjíme historický areál bývalé dívčí školy. Součástí areálu je také dům, kde v minulých desetiletích město Odry poskytovalo sociální bydlení. Církevní škola s pomocí biskupství dům od radnice koupila, aby Domov mládeže mohl zvýšit svou kapacitu,“ vysvětluje Pavel Reiský z hospodářského odboru Biskupství ostravsko-opavského. Škola se totiž rozvíjí a nestačí kapacita na ubytování studentů, přestože Domov mládeže získal nová lůžka už dostavbou školy před čtyřmi lety. „V nově opraveném domě plánujeme zařídit ubytování pro dvacet studentů. Je to důležité, protože do Oder mnoho studentů dojíždí zdálky a možnost bydlení u školy zvyšuje její atraktivitu,“ podotýká Reiský.

V neposlední řadě se v Odrách chystá díky dotacím také rekonstrukce odborných zdravotnických učeben a sborovny. „Finanční rozsah akce přesahuje tři miliony Kč,“ upřesňuje ředitelka školy Pavla Hostašová.

Biskupské gymnázium v Ostravě

Na novinky se těší také Biskupské gymnázium v Ostravě. V těchto týdnech se tam dokončuje modernizace 3D vybavení odborné učebny, která nabídne studentům virtuální realitu, do které budou moct vstoupit i bez 3D brýlí. Nabízí se využití jak v hodinách matematiky nebo fyziky, tak i historie. „Tato technologie nemá v našem kraji obdoby a doufáme, že díky ní Biskupské gymnázium naváže spolupráci s dalšími středními a vysokými školami,“ uvádí Dagmar Jiskrová. „IT technologie jdou mílovými kroky dopředu a při pořizování technologií se nesmíme řídit jen tím, co je dnes běžné. Musíme se dívat, co bude na trhu běžné za rok nebo za dva,“ mluví o inovativních metodách manažerka dotačních projektů. Učebnu je možné zařídit také díky dotaci IROP ve výši 3,8 mil. Kč.

Církevní základní škola sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí

Rozšíření školy a modernizace výuky se chystá také na základní škole sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Škola z prostředků biskupství před časem zakoupila budovu v sousedství školy, kde vzniknou dílny a odborná učebna. „Díky tomu se hlučné a prašné aktivity vyčlení z hlavní budovy,“ upřesňuje Dagmar Jiskrová. Dotační žádost původně zůstala pod čarou mezi jinými žadateli. „Prostředky v tomto dotačním titulu se ale postupně navyšují, a tak stále věříme, že se najdou finance i na náš hradecký projekt, který potřebuje dotaci 18 mil. Kč,“ uzavírá Dagmar Jiskrová.

Pin It