Maria Hilf/ Cvilín – Dvě velké poutě proběhnou o víkendu 16.–17. září ve dvou mariánských známých poutních chrámech naší diecéze. Nejprve to bude v sobotu 16. září na Maria Hilf Pouť národů, poté po oba víkendové dny hlavní pouť na Cvilíně. Mše svaté bude na obou poutních místech sloužit Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský. Na Maria Hilf s ním budou mši svatou slavit také pomocný biskup kyjevsko-žitomyrský Ołeksandr Jazłowecki a pomocný biskup opolský Rudolf Pierskała.

Již v 9.30 se v sobotu 16. září sejdou věřící na Maria Hilf, aby se modlitbami adekvátně připravili na zpřítomnění Kristovy Kalvárské oběti, které od 11.00 započne biskup Martin David. Ve 14.00 pak Pouť národů ukončí mariánská pobožnost.

Na Pouti národů na Maria Hilf u Zlatých Hor se věřící z České republiky, Polska a Německa scházejí od obnovy svatyně v r. 1995. Ta původní byla zničena v 70. letech 20. století na základě příkazu představitelů tehdejšího vládnoucího režimu. Mariánská úcta nicméně zůstala na Zlatohorsku a Jesenicku i nadále živá a po pádu režimu r. 1989 se začalo s přípravou na obnovu poutního místa. Na nový kostel se skládali věřící z celé České republiky, přičemž nelze opomenout vydatnou finanční pomoc německých krajanů, kteří byli po II. světové válce ze Sudet vyhnáni.

To cvilínský poutní chrám Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže vítá poutníky již takřka tři století. Vyhnul se přitom, díky Bohu, osudu kostela u Zlatých Hor, i když měl za císaře Josefa II. taky namále, chtěl ho totiž podobně jako jiná poutní místa zrušit. Přičiněním čtyř krnovských měšťanů však uzavření ušel. Tento jejich velezáslužný čin připomínají čtyři svíce ve svícnech zapuštěných do stěn presbytáře, které se zapalují o velkých slavnostech. Jednou takovou – a asi i nejpříhodnější – je hlavní pouť konaná blízko dvou liturgických památek a zároveň patrocinií cvilínského chrámu. Letos vyšla pouť na víkend 16.–17. září a její program je následovný:

SOBOTA 16. 9. 2023

    SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

    16.15 pobožnost křížové cesty

    17.00 mše svatá – slouží P. Sebastian Gruca, OFMConv, poté individuální požehnání ostatky sv. Kříže

    18.30 adorace Nejsvětější Svátosti

    19.00 moderovaná adorace

    20.00 svátostné požehnání

   NEDĚLE 17. 9. 2023

   SLAVNOST PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ

   8.00 sedmibolestný růženec

   8.30 mše svatá – slouží P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv., provinciál minoritů

   10.00 sedmibolestný růženec

   10.30 mše svatá – slouží Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský

   12.00 svátostné požehnání

   15.00 mše svatá v polském jazyce – celebruje P. Daniel Lesniak

 

Ilustarční foto cvilínského chrámu převzato z webu poutního místa.

Pin It