Ostrava – Ve čtvrtek 31. srpna se naplní rozhodnutí papeže Františka, který zkraje července jmenoval biskupa Martina Davida diecézním biskupem ostravsko-opavské diecéze. Biskup Martin se ujme vedení diecéze při slavnostní bohoslužbě v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Nabízíme průvodce slavnostními dny krok za krokem.

dso9367

Ilustrační snímek: Jan Bužek / Člověk a Víra

Slavnost uvedení biskupa do úřadu přichází na řadu necelé dva měsíce od okamžiku jmenování, které 4. července v Ostravě vedl papežský nuncius v ČR Mons. Jude Thaddeus Okolo. Ten teď přijede do Ostravy znova a při slavnostní bohoslužbě 31. srpna oficiálně předá vedení diecéze biskupu Martinu Davidovi. Ten dosud diecézi řídil jako dočasný administrátor. Ve stejný den před 27 lety (31. srpna 1996) zažila ostravská katedrála Božského Spasitele totožnou slavnost. Do čela diecéze se tehdy postavil Mons. František Václav Lobkowicz, předchůdce biskupa Davida.

Mše svatá s uvedením biskupa Martina do úřadu diecézního biskupa

Středobodem celého slavnostního týdne bude mše svatá v ostravské katedrále Božského Spasitele ve čtvrtek 31. srpna. Začíná v 16 hodin a biskup Martin při ní přijme biskupskou berlu jako symbol pastýřského vedení diecéze. Předá mu ji apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo. Poté biskup Martin usedne na tzv. katedru, která je vyhrazena diecéznímu biskupovi a od smrti biskupa Lobkowicze (únor 2022) byla neobsazená. Biskup Martin David bude následně celebrantem mše svaté, při které pronese také kázání.

Účast na bohoslužbě ohlásilo na 20 biskupů, a to jak čeští a moravští, tak i ze sousedních zemí. Ze zahraničí by měli přijet biskupové z Žiliny, Nitry, Bielska-Biale, Katowic, Gliwic, Swidnice či Opole. Očekává se účast více než stovky kněží, jáhnů a řeholních osob. O hudební doprovod se postará Chrámový sbor a orchestr Chorus Collegium Odry pod vedením Martina Jakubíka a ve spolupráci s katedrálním varhaníkem Bc. Lukášem Kubenkou. Stejné uskupení hudebně doprovázelo také biskupské svěcení Mons. Martina Davida v roce 2017.

„Je to pro nás veliká čest a radost. Hlavním dílem slavnosti bude Missa Brevis rakouského skladatele Ernsta Schandla, který byl ředitelem hudebního kúru v klášteře augustiniánů v Herzogenburgu,“ uvádí oderský regenschori Jakubík. „Na slavnost se připravujeme hned od chvíle, kdy nás biskup Martin oslovil. Nebylo na co čekat. Čas prázdnin a dovolených není pro zkoušení takového ansámblu ideální. Oderský sbor má 35 zpěváků a spolu s orchestrem nás bude zhruba padesát,“ prozrazuje Martin Jakubík.

Organizační pokyny naleznete ZDE.

Věřící doprovodí biskupa také modlitebním večerem

Již o den dříve – ve středu 30. srpna – se mohou věřící sejít na modlitebním večeru za biskupskou službu Mons. Martina Davida. Setkání v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě hudebně doprovodí uskupení pod vedením Miroslava Přikryla. „Potěšil mě návrh biskupa Martina, že by byl před uvedením do úřadu diecézního biskupa rád, kdyby se uskutečnil modlitební večer s přímluvami za tuto jeho službu. Biskupovo vnímání důležitosti modliteb a žehnání ze strany laiků vidím jako spojující moment s důrazy současného papeže Františka,“ zamýšlí se Přikryl, který slovo „žehnání“ vysvětluje takto: „Tvoříme jeden Boží lid, který si má vzájemně žehnat – tedy dobře o sobě navzájem smýšlet a mluvit. S radostí se tedy ve středu 30. srpna sejdeme v 19 hodin v kostele sv. Václava v Ostravě s biskupem Martinem ke chvále Boha, modlitbám a žehnání. Modlitba bude otevřena pro všechny,“ zve Přikryl.

První dny v úřadu ve znamení cest po diecézi

Věřící se mohou s biskupem Martinem setkat také v prvních dnech, které na jeho uvedení do úřadu navazují. V sobotu 2. září udělí při bohoslužbě v 10.30 svátost biřmování ve farnosti Morávka. Večer pak zve biskup Martin na mši do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku. Na významném mariánském poutním místě bude biskup spolu s věřícími prosit Boha o pomoc při vedení diecéze. Mše svatá tam začíná v 18 hodin a po ní bude příležitost k neformálnímu setkání s biskupem na prostranství před bazilikou.

V neděli 3. září se biskup Martin zúčastní slavnosti sv. Melichara Grodeckého v Českém Těšíně, resp. Cieszyně. Událost připomínající tamního rodáka umučeného v roce 1619 každoročně spojuje oba dva břehy řeky Olše. Kromě biskupa Martina Davida přijede také biskup bielsko-żywiecké diecéze Mons. Roman Pindel. Pouť začíná v 15 hodin ve farním kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v české části města. Odtamtud vycházejí biskupové i ostatní věřící průvodem přes hraniční most do polského kostela sv. Máří Magdalény, kde proběhne společná mše svatá.

Pin It