Hrčava – Několik stovek poutníků z Polska, Slovenska a Česka se v sobotu 19. srpna sešlo k modlitbě a sousedskému setkání na Trojmezí u Hrčavy. U mikrofonu se tam při mši svaté vystřídali tři biskupové jako zástupci tří přiléhajících diecézí.

pout tri narodu

Při modlitbě růžence se cestou z Česka střídaly desátky v českém a v polském jazyce. Snímek Jaroslav Maslowski / Člověk a Víra

Cesta na Trojmezí vede ze tří směrů. Pro Slováky začíná v Čiernem pri Čadci, pro Poláky v osadě Jaworzynka-Trzycatek a Češi se tradičně scházejí v Hrčavě u tamního dřevěného kostelíka. „V Lisabonu na Světových dnech mládeže jsme si mohli uvědomit, že každé putování vyžaduje námahu. Možná víte od svých blízkých, kteří tam putovali, že kromě krásných věcí čekala na poutníky v Portugalsku i různá úskalí. Ale to je obrazem každé pouti i lidského putování, které také směřuje k setkání s Bohem a s druhými. Vždy to vyžaduje námahu. Když budu sedět doma, s nikým se nepotkám,“ uvedl biskup Martin David při krátké promluvě pro poutníky, kteří se po požehnání spolu s ním vydali na cestu. Provázela je modlitba růžence.

20230819 joci pout trojmezi 4910

Mnoho Poláků si na cestu vzalo kroje. Snímek Josef Cinciala / Člověk a Víra

S poutníky ze sousedních zemí se česká výprava setkala na louce nad trojmezím tří států. Letos měla organizaci mši svaté na starosti polská strana. Ministranti měli na sobě góralské kroje a harmonie lidové hudby zněla také při liturgii, kterou částečně doprovázel folklorní soubor. Poutníky na začátku mše svaté pozdravil biskup bielsko-zywiecké diecéze Mons. Roman Pindel.

„Na začátku děkujeme dobrému Bohu za jeho nekonečnou trpělivost, laskavost k nám i obdarování vším, co potřebujeme v životě. V místě jako je toto Trojmezí také děkujeme za to, že mapy tu existují pouze na papíře. Můžeme svobodně překračovat hranici, nakupovat u sousedů bez kontrol. Děkujeme Bohu za mír, který tu panuje. Ale modlíme se také za pokoj pro Ukrajinu, Bělorusko a východní křídlo NATO,“ prosil polský biskup o přímluvu Panny Marie Královny. Právě v blízkosti její liturgické památky se mše svatá na Trojmezí každoročně odehrává.

dsc04688

Snímek Jaroslav Maslowski / Člověk a Víra

Žilinský biskup Tomáš Gális v promluvě zdůraznil, že setkání má nejen rozměr sousedského poznávání se, ale především modlitby, která spojuje. Citoval také papeže Františka, který mluví o hranicích jako o oknech a místech jednoty v rozličnosti. „U tématu migrace je důležité sdílet vzájemnou zodpovědnost. V centru musí být pozornost k člověku s jeho osobním a jedinečným příběhem. Nesmíme zůstat lhostejní vůči lidským tragédiím, které se odehrávají ve všech oblastech světa,“ zmínil žilinský biskup. Přátelská setkávání jako to na Trojmezí podle biskupa jdou proti trendu uzavřenosti a osamocení. I do takových časů ale proniká Boží slovo hlásané prorokem Izaiášem o tom, že lid, který chodil v temnotách, uvidí veliké světlo. Tento úryvek zazněl na Trojmezí v prvním čtení. „Ježíš Kristus nás osvobozuje nejen z každého nepřátelského útlaku, ale otevírá také společenství založené na spravedlnosti, lásce, pokoji a radosti. Je to společenství církve, ve které můžeme všichni znovu nacházet odvahu žít a stávat se darem jeden pro druhého,“ podotkl biskup žilinské diecéze.

Biskup Martin David pak na závěr přirovnal trojmezí mezi státy ke znamení kříže. „Kříž je pro nás znamením Boží lásky, která hranice překračuje a zároveň respektuje. Anděl přichází k Marii, ale respektuje Mariinu svobodu a čeká na její ‘ano‘. Bratrství je možné budovat jen tam, kde se hranice respektují a kde je překračuje jedině láska,“ zmínil biskup Martin s tím, že bolestným opakem jsou násilné vpády vojsk na Ukrajinu nebo invaze armád Varšavské smlouvy do Československa před 55 lety.

Na závěr třináctého ročníku Poutě tří národů biskup Roman Pindel požehnal sochu svatého Ambrože, kterou poblíž Trojmezí nechali umístit slovenští, polští a čeští včelaři.

dsc03835

Polští ministranti. Snímek Jaroslav Maslowski / Člověk a Víra
Pin It