Diecéze – Prázdniny nabízejí ještě celých čtrnáct dní, slunce svítí a víkend se blíží! Prožít jej můžete například v Sedlištích s účastníky duchovní obnovy Vstaň a choď na přednášce, mši svaté nebo pouti. Nabízí se také zajít si v pátek na Farní zahradu v Ostravě-Heřmanicích na film do venkovního letního kina. V sobotu navštívit některou z poutí v přírodě a v neděli zase zajít na pouť do kostela, do Přívozu na modlitbu k Pražskému Jezulátku nebo Frýdku na Půlhodinu s varhanami. 

Pátek 18. srpna

Ostrava – Na Farní zahradě v Heřmanicích bude ve 20.30 promítán film natočený podle slavného románu polského spisovatele Henryka Sienkiewicze Quo Vadis, jenž vypráví o osudech prvních křesťanů ve starověkém Římě. Rozsáhlá historicky laděná freska představuje jeden z nejnáročnější a nejdražších polských filmových projektů.

Sedliště – V rámci duchovní obnovy společenství Vstaň a choď si zájemci mohou v místním Kulturním domě poslechnout od 9.40 přednášku Spor s farizei od Pavla Černuška a v 11.00 s účastníky prožít mši svatou v kostele.

Sobota 19. srpna

Trojmezí u HrčavySetkání tří národů na Trojmezí Česka, Polska a Slovenska začne v 9.00 hodin, kdy se poutníci sejdou v hrčavském kostele s biskupem Martinem a odtud pak vyrazí na místo mše svaté, která bude slavena s věřícími ostravsko-opavské, žilinské a bielsko-żywiecké diecéze od 10.00 hodin.

Fulnekžehnání kříže u kaple sv. Rocha a Šebestiána proběhne v 10.00 hodin. V okolí kaple byl v minulosti hřbitov a symbolem kříže chce farnost uctít pietu tohoto místa.

Sedliště – Organizátoři duchovní obnovy společenství Vstaň a choď nabízejí veřejnosti možnost vyslechnout si v 10.00 spolu s účastníky přednášku  P. Jiřího Schreibera "Ježíš hledá člověka". Odpoledne ve 14.30 s nimi lze vyrazit na pouť z Mlzáků ke kapli Panny Marie (u Ivánků), cca 3 km, kde bude od 16.00 program pro rodiny, v 17.00 mše svatá u kaple a po ní následuje společné agapé. V místním kostele pak od 20.00 proběhne Večer chval s Janou Zubajovou.

Neděle 20. srpna

Hnojník – Na Pouti k Nanebevzetí Panny Marie budou mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie slouženy v 7.30 polsky, v 9.00 a 11.00 česky a poutním kazatelem bude P. Marián Pospěcha, farář v Dolní Lutyni.

Cvilín – Na Pouti k Panně Marii Královně se budou mše svaté sloužit v 8.00 a 10.00 hodin.

Frýdlant nad OstravicíSlavnost bl. Metoděje Dominka Trčky proběhne ve frýdlantském kostele sv. Bartoloměje. Řeckokatolickou liturgii bude od 9.30 sloužit P. Lukáš Bakajsa, poté proběhne žehnání nových ikon bl. Metoděje D. Trčky a sv. Terezie z Ávily.

Nýznerov – Na nedělní Pouti k Nanebevzetí Panny Marie v kapli v Nýznerově mše svatá začne ve 14.30 hodin.

Ostrava-Přívoz – Farnost zve do kostela od 16.15 na pobožnost k Pražskému Jezulátku. Své díky a prosby můžete napsat na lístek a vhodit do označené krabičky u oltáře s Pražským Jezulátkem.

Frýdek-Místek – V bazilice Navštívení Panny Marie se od 16.00 uskuteční další koncert v rámci Půlhodiny s varhanami. Tentokrát na varhany zahraje František Beer.

 

Pin It