Hrabyně / Maria Hilf – Uprostřed srpna si připomínáme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V Hrabyni zvou na dvanáct poutních mší svatých. Na Maria Hilf přijede jako poutní kazatel P. Zbigniew Czendlik.

nela frydek bazilika

Mariánská pobožnost ve frýdecké bazilice. Foto: Nela Franková / Člověk a Víra

Hrabyni začíná poutní program již v pátek 11. srpna mší svatou v 18.15. O den později (v sobotu) jsou poutníci do tamního farního kostela zváni na mše svaté v 7.30, 10.00, 15.30 a 18.00. Odpolední mši svatou má sloužit novokněz P. Jan Slepička. Na tu večerní pak připutují poutníci z Bohuslavic u Hlučína společně se svým knězem P. Vojtěchem Janštou. V neděli bude v Hrabyni poutních bohoslužeb pět. První začíná v 6.00 a další následují v 7.30 (celebruje P. Roman Dlouhý), v 9.00 (celebruje P. Zdenko Vavro), v 10.30 a v 17.00. Na večerní bohoslužbu se ohlásili poutníci z Dolního Benešova a z Hati. V neděli ve 14.00 se v hrabyňském kostele chystá svátostné požehnání. V den samotné slavnosti (v úterý 15. srpna) budou v Hrabyni mše svaté v 7.30 a v 18.00 (večerní mši bude sloužit P. Jan Slepička).

Hlavní pouť se chystá také na Maria Hilf u Zlatých Hor. Mši svatou v sobotu 12. srpna v 11.00 tam bude sloužit farář z Lanškrouna P. Zbigniew Czendlik. Odpoledne ve 14.00 pak následuje beseda s tímto knězem královehradecké diecéze. Poutní mše svaté k mariánské slavnosti se o víkendu chystají také na Cvilíně (v neděli 13. srpna v 8.00 a v 10.00). Po druhé mši svaté budou věřící pokračovat adorací s modlitbou za uzdravení na přímluvu sv. Šarbela.

V sobotu 12. srpna začíná tzv. II. velká frýdecká pouť také v tamní bazilice minor. Nejprve jsou poutníci v sobotu večer zváni na růženec v 17.00, během kterého bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Navazuje večerní mše svatá v 18.00. Na večerní mši svatou ten den zamíří pěší poutníci z Těšínska. Skupina vyrazí ráno v 6.30 od farního kostela v Českém Těšíně (více informací v našem diecézním kalendáři akcí). V neděli 13. srpna se pak mše svaté uskuteční v 8.00, 9.30 (slouží P. Petr Okapal), 11.00 a 18.00.

Poutě se chystají také v některých děkanských kostelech naší diecéze. Pouť se chystá například v opavské konkatedrále (mše svaté tam budou v neděli 13. srpna v 8.30 a v 10.00). Chrám Nanebevzetí Panny Marie mají také v Jeseníku. V sobotu 12. srpna od 18 hodin farnost zve na varhanní koncert Ondřeje Horňase. V neděli 13. srpna pak po mši svaté, která začíná v 10.30, farníci pokračují na faru. Zahraje tam cimbálová muzika, děti se mohou těšit na skákací hrad a všechny čeká bohaté občerstvení. Podobně prožijí pouť také v Novém Jičíně. Mše svaté v tamním farním kostele jsou v plánu v neděli 13. srpna v 7.30 a v 10.00. Odpoledne ve 14.30 pak následuje svátostné požehnání a pohoštění u fary s programem pro nejmenší.

Pouť se bude slavit také ve farnosti Bruntál. Mše svatá tam v neděli 13. srpna začíná v 9.00 a po bohoslužbě i tam následuje občerstvení na faře. Farnost děkuje za dary ve sbírce, jejíž výtěžek pomůže na obnovu osvětlení kostela. Patrocinium svého kostela oslaví také v Ostravě-Třebovicích. Nedělní mše svaté jsou tam v plánu v 7.30 a v 9.30. Odpoledne se v 16.00 farníci sejdou na adoraci v kostele, po které vystoupí mladí účastníci Světových dnů mládeže se svědectvím. Následně se všichni přesunou na farní grilování. Naopak v Hnojníku překládají poutní slavnost až na následující víkend – neděli 20. srpna. Ve Vítkově bude poutní mše svatá v neděli 13. května v 9.15. V tamním hřbitovním kostele se pak poutní mše uskuteční v úterý 15. května od 17.00. Další poutní bohoslužby ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie najdete v diecézním kalendáři akcí zde na webu.

Na některých místech v diecézi budou kněží u příležitosti slavnosti Nanebevzetí Panny Marie také žehnat byliny. V neděli 13. srpna se tak stane třeba v kapli na Bahně u Frýdku-Místku (mše svatá tam začíná v 15 hodin). Byliny budou žehnat také v Dolních Životicích, a to v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna při mši svaté v 18 hodin.

Pin It