Sedliště – Desátý ročník duchovní obnovy společenství VSTAŇ A CHOĎ je za dveřmi. Od 15. do 20. srpna se do Sedlišť u Frýdku-Místku sjedou mladí lidé na vozíku (i bez něj) z celé republiky. Zúčastnit se jí mohou i ti, kteří nejsou přihlášeni, a to díky připravenému programu pro veřejnost

„Letos slavíme jubileum, a tak naše touha otevírat se veřejnosti a rozdávat z pokladů, které jsme sami dostali, vyrostla a dozrála do podoby, kdy na část setkání zveme i další lidi,“ uvádějí za organizátory Lenka a Milan Svojanovští. Přednášky budou probíhat v sále Kulturního domu v Sedlištích a mše a večerní modlitby v sedlišťském kostelíku Všech svatých.

Vybírat je opravdu z čeho:

Úterý 15. srpna

9.40 – přednáška „Mají se na něm zjevit Boží skutky“ (P. Lukáš Engelmann)

11.00 – mše svatá

19.30 – Pavel Helan (altán za OÚ)

20.30 – letní kino s filmem Nedotknutelní

Středa 16. srpna

9.40 – přednáška „Jdi si umýt ruce“ (Kateřina Lachmanová)

11.00 – mše svatá

19.30 – Večer odevzdání

Čtvrtek 17. srpna

9.00 – mše svatá

Pátek 18. srpna

9.40 – přednáška „Spor s farizei“ (Pavel Černuška)

11.00 – mše svatá

Sobota 19. srpna

10.00 – přednáška „Ježíš hledá člověka“ (P. Jiří Schreiber)

14.30 – pouť z Mlzáků ke kapli Panny Marie (u Ivánků), cca 3 km

16.00 – program pro rodiny

17.00 – mše svatá u kaple, následuje společné agapé

20.00 – večer chval (Jana Zubajová)

Neděle 20. srpna

8.00 – mše svatá s farností

Společenství VSTAŇ A CHOĎ

KDO JSME

VSTAŇ A CHOĎ je pro nás (může být i pro tebe) jedinečné společenství Božích dětí, kde můžeme být sami sebou, protože naše viditelné (tělesné omezení) i neviditelné handicapy (zraněná srdce) vnímáme jako možnost k vzájemné službě, díky níž rosteme v lásce, jsme zapsaný spolek, který pracuje s laskavým požehnáním otce biskupa Františka Václava Lobkowicze a biskupa Martina Davida.

CO SE UČÍME

učíme se radostně prožívat vztah synů a dcer s Bohem Otcem a toužíme žít v bratrské lásce mezi sebou navzájem, snažíme se stavět mosty poznání a bořit tak bariéry strachu nebo předsudků, abychom byli jedno společenství bez ohledu na to, jak se každý z nás pohybuje (po nohou, na vozíku, s berlemi), podporujeme se v odvaze sloužit druhým svými osobními dary – schopnostmi, vlastnostmi…

CO DĚLÁME

  • pořádáme duchovní obnovy,
  • duchovně doprovázíme lidi s tělesným handicapem od 18 let,
  • pomáháme se začleňováním jezdících do farností, do církve,
  • nabízíme společenství – buňky milosrdenství,
  • podporujeme jezdící i chodící ve službě bližním.

JAK ROSTEME

  • naše společenství je zasvěceno Neposkvrněnému srdci Panny Marie, která odpovídá „ano“ na Boží pozvání a obdarování,
  • eucharistie, Boží slovo a Boží milosrdenství jsou středem naší spirituality,
  • každý den v hodinu Božího milosrdenství v 15 hodin se můžeme duchovně spojit v modlitbě Korunky Božího milosrdenství, v místě, kde se právě nacházíme,
  • dne v měsíci se také snažíme propojit desátkem růžence – za mír ve světě a naše zemřelé „vstaňchoďáky“.
  • adorujeme před nejsvětější svátostí oltářní, on line to jde zde: Živá adorace z kláštera Tyburn (tyburnconvent.org.uk). Adorace probíhá neustále, vyjma probíhající mše svaté.

 

Pin It