Rusín - Dne 6. srpna bude (od 12.00 hod.) sloužena v Rusíně mše svatá u kaple Navštívení Panny Marie, a to u příležitosti třiceti let od jejího obnovení. Mši svatou bude sloužit P. Jan Czudek, delegát ad omnia. 

Něco málo o historii kaple:

Roku 1814 stával na rusínském kopci, dříve zvaném Klobouk, kostelík zasvěcený Navštívení Panny Marie. Svatyně byla dominantou zdejšího kraje těsně na hranicích s dřívějším Pruskem, resp. Německem (po 2. sv. válce pak s Polskem). Takřka po 140 let se stala hojně navštěvovaným poutním místem věřícími nejen z Osoblažska, ale i z tehdejšího pruského (a později německého) Hlubčicka. V létě zde byly slouženy mše sv. každou neděli. Nejnavštěvovanější ovšem byla pouť o svátku Nanebevstoupení Páně. Říkalo se jí lidově „pouť tvarohová“, a to podle koláčů, které se při té příležitosti pekly ostošest.
Rovněž těmito končinami se však převalila válečná vlna, která s sebou vzala i kostelík – v březnu 1945 jej smetla dělostřelecká palba. Podnět k obnově vyšel až roku 1990 (dříve k tomu samozřejmě nebyl ideální doba) od P. Josefa Scharberta, rodáka z nedaleké Hrozové. Tento prelát musel po válce rodnou ves i zem opustit. V Německu pak vystudoval teologii, stal se profesorem Teologické fakulty Univerzity v Mnichově, přičemž jedním z jeho kolegů byl mj. jistý Josef Ratzinger…
Peníze na stavbu dodali věřící, přičemž P. Schabert do akce zainteresoval i německé rodáky, kteří rovněž na znovuvýstavbu kaple přispěli – a rozhodně ne v malé míře. Nová kaple, postavena v letech 1992–1993, dnes stojí jen několik metrů od té původní. Do její fasády byly zabudovány fragmenty kamenného kříže, jenž stával před původním kostelem. Vnitřní zařízení a výzdobu kaple zajišťoval tehdejší krnovský děkan P. Ludvík Kus. Je jednoduchá, ale vkusná, a proto emocionálně působivá. Vybral také text pro oblouk nad oltářem „Ut omnes unum sint,“ což znamená: „ Aby všichni jedno byli.“ Je tím míněno usmíření všech národů.
Mramorová kropenka na svěcenou vodu zasazená do zdi u vchodu byla ukrývána celá desetiletí řádovými sestrami sv. Alžběty v Krnově-Ježníku a původně pochází ze zrušené kaple v krnovské nemocnici. Obojí obstaral opět děkan Kus. Malý zvonek ve zvonici je z Hrušvice na Volyni (z Ukrajiny) – z tamějšího českého kostela, odkud si jej přivezli čeští navrátilci v roce 1947.
Vysvěcení kaple se v r. 1993 ujal prof. dr. Scharbert jako iniciátor stavby. Liturgie slova probíhala střídavě ve třech jazycích za účasti asi 100 bývalých rodáků z Německa, 250 Čechů a 250 Poláků, kteří přišli jako procesí s farními prapory z Goluszowic a dalších sousedních polských obcí a symbolicky tak svou účastí potvrdili ochotu k cestě smíření mezi těmito třemi národy. Každoročně se zde koná pouť s mezinárodní účastí, zpravidla vždy v první neděli v měsíci srpnu, letos tedy proběhne již potřicáté. Rok od roku přichází stále více poutníků.

Pin It