Ruda u Rýmařova – Poutní slavnost v Rudě u Rýmařova ke cti Panny Marie Sněžné nabídne dvě mše svaté, křížovou cestu i koncert duchovní hudby. To vše budou mít možnost prožít ti, kdo do tohoto barokního chrámu zavítají v neděli 6. srpna.

Program poutě je následovný:

V 8.30 hod. bude zahájena modlitbou růžence, na kterou od 9.00 hod. naváže mše svatá sloužená P. Štefanem Bednárem, OT. V 10.00 hod. pak začne cca půlhodinový koncert duch. hudby, po jehož skončení se věřící pomodlí od 10.30 hod. opět růženec před další mší svatou, kterou bude od 11.00 sloužit P. Stanislav Kotlář. Pouť bude zakončena křížovou cestou na Křížový vrch, jejíž začátek je stanoven na 12.00 hod.

Kostel Panny Marie Sněžné se stavěl v letech 1756 až 1758. Oltářní obraz je kopií obrazu z římské baziliky Panny Marie Sněžné a zajímavostí jsou i jeho varhany z r. 1762, které jsou posledním hrajícím nástrojem mistra Schwarze z města Libavá a jsou z roku 1762. Nelze opomenout ani unikátní pískovcovou křížovou cestu z r. 1760.

Historie kostela, resp. okolnosti jeho stavby stojí rovněž za zmínku. V r. 1755 tudy ve svém kočáře projížděl uničovský rychtář Jiří Greschenberger s jedním městským radním. Koně se splašili a ve velké rychlosti sjeli i s kočárem do hluboké rokliny. Oba cestující vyvázli bez úhony, což Greschenberger vnímal jako zázračnou pomoc Panny Marie. Nechal proto k její cti vystavět na tomto místě kostel, v jehož předsíni visí obraz na tuto událost upamatovávající.

Pin It