Diecéze – O víkendu po dvou letech v opavské konkatedrále vysvětí biskup Martin David na jáhna Vojtěcha Buchtu. Místečtí vyjdou nad ránem na mimořádnou pěší pouť a v Karviné se uskuteční pietní akt a znovu umístění sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v kapličce důlního neštěstí. Nejsvětější Srdce Ježíšovo budou věřící uctívat také během poutí a ve Starých Hamrech si připomenou 160 let od položení základního kamene kostela. Kulturní zážitek poskytne benefiční koncert v Řepištích pro tamní dětský domov bl. Marie Antoníny Kratochvílové.

ondrejnik

Farnost Frýdlant nad Ostravicí zve na pouť ke kapli sv. Antonína na Ondřejník. Foto: Roman Polách / Člověk a Víra

PÁTEK 16. 6.     

14.30 Charita Opava zve na Sluníčkové odpoledne, které se uskuteční v areálu ředitelství v Jaktaři.

16.30 Biskup Martin udělí svátost biřmování ve farnosti Starý Jičín

18.00 Pouť k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu se koná na Cvilíně, po ní adorace a svátostné požehnání.

18.00 Pouť ke cti Božského Srdce Páně budou slavit v opavském Marianu.

18.30 Pouť ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova proběhne také v Komorní Lhotce.

SOBOTA 17. 6.

4.54 – 21.15 Lyscamino se uskuteční v Místku. Farnost Místek na mimořádnou sobotní pěší pouť z kostela Panny Marie Sněžné na Lysůvkách. Startuje ve 4.54 h. a končí ve 21.15, více na plakátku zde.

9.00 Mše sv. bude u příležitosti 290 let od jejího postavení slavena u morové kaple na Lamberku u Nového Jičína.  

9.30 Biskup Martin David vysvětí bohoslovce Vojtěcha Buchtu na jáhna v opavské konkatedrále.

10.00 Pouť k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na Cvilíně.

12.00  Pietní akt k uctění památky obětí důlního neštěstí v r. 1894 a posvěcení sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Karviné-Dolech pořádá farnost Karviná se spolkem Stará Karviná. Ve 12.00 bude v kostele sv. Petra z Alkantary sloužena mše sv. a poté se půjde průvodem k nedaleké kapličce důlního neštěstí, kde bude znovu umístěna a posvěcena socha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

14.30 Pouť ke cti sv. Antonína z Padovy se uskuteční v Javorníku.

14.30 Pouť na Maria Talhof se koná ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

15.00 Pouť ke cti sv. Antonína z Padovy proběhne v kapli na Ondřejníku.

17.00 Koncert Kytarového orchestru a Komorního sboru ZUŠ Jeseník pořádá v kostele Nanebevzetí Panny Marie za dobrovolný příspěvek farnost.

NEDĚLE 18. 6.  

Poutě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu pořádají:

8.00 v Hodslavicích.

9.00 v Novém Bohumíně.

10.00 v Komorní Lhotce, kde kazatelem bude P. Edward Cokot – farář z Horní Lomné.

10.30 v Nových Sedlicích.

11.00 v Prchalově.

11.30  Mše sv. ke 160 letům položení základního kamene kostela ve Starých Hamrech a připomenutí 90. výročí odhalení památníku Maryčky Magdonové. Po ní pak ve 14.30 v kostele zazní přednáška o historii a koncert, jenž provede Pěvecké sdružení moravských učitelů.

11.30 Pouť ke cti sv. Jana Křtitele se koná v Malé Šťáhli.

15.00 Fotbalové utkání faráři vs. farníci odehrají v Dolním Benešově.

19.00  Benefiční koncert na podporu Dětského domova bl. Marie Antoníny Kratochvílové se uskuteční v Řepištích na Frýdeckomístecku. V tamním sportovním areálu zahraje Moravskoslezská Simfonietta. Uskupení mladých muzikantů si připravilo filmové a populární melodie. Více na plakátku zde. Letní koncerty připravuje soubor pro Řepiště každoročně. Letos poprvé má ale akce benefiční přesah. „Našeho zpěváka napadlo, že bychom mohli tentokrát výtěžek ze vstupného věnovat nějaké dobročinné organizaci. Vzpomněl jsem si, že vlastně každý den procházím kolem řepišťského dětského domova, tak jsem se paní ředitelce ozval a zašel se do domova podívat," vypráví ředitel Moravskoslezské Simfonietty Jan Soukup. Ředitelku domova, který zřizuje Biskupství ostravsko-opavské, Soňu Tarhoviskou to velmi potěšilo: „Výtěžek využijeme na volnočasové aktivity pro děti," uvádí.

Pin It