Karviná - V těchto dnech uplyne 129 let od největšího důlního neštěstí v našem regionu. Spolek Stará Karviná se letos rozhodl uctít pietním aktem oběti tohoto neštěstí a při tom do kapličky věnované obětem znovuumístit kopii sochy Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která v kapli kdysi stála.

horniky

14. června 1894 došlo na třech karvinských dolech Františka, Jan a Hlubina k největšímu důlnímu neštěstí v ostravsko-karvinském revíru. Zemřelo tehdy 235 horníků a záchranářů. Protože se nepodařilo vyvézt na povrch těla všech obětí, nechal hrabě Heinrich Larisch-Mönnich nad epicentrem výbuchu, tedy nad hrobem mnohých horníků, postavit kapličku Nejsvětějšího srdce Ježíšova, která stojí dodnes, i když již bez sochy Ježíše.

Členové spolku Stará Karviná v posledních dvou letech pravidelně při brigádách čistí kapličku i její okolí od pavučin, náletových keřů i od vzrostlé trávy. Po jedné brigádě se zrodil nápad vrátit na podstavec v kapli sochu Nejsvětějšího srdce Ježíšova, a tím kapličce znovu vrátit její lesk a důstojnost. Členové spolku by rádi letos začali pravidelné připomínání této největší důlní tragédie, která ovlivnila životy mnohých lidí. Nejenže významným způsobem přispěla ke zlepšení bezpečnosti v dolech, ale její sociální důsledky se projevovaly i v dalších generacích.

Spolek ve spolupráci s Římskokatolickou farností Karviná proto pořádá v sobotu 17. června 2023 pietní akt k uctění památky důlního neštěstí v r. 1894. Ve 12:00 bude v kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech sloužena mše svatá za zemřelé horníky. Po mši vyjde slavnostní průvod s krojovanými horníky a kapelou k nedaleké kapličce, kde bude požehnána znovuumístěná socha Nejsvětějšího srdce Ježíšova (sochu věnovala farnost), proběhne samotný pietní akt, promluví hosté a budou položeny věnce.

Text: tisková zpráva spolku Stará Karviná

Pin It