Ostrava – Katedrálu Božského Spasitele a kostel sv. Václava v Moravské Ostravě propojil ve čtvrtek 8. června večer eucharistický průvod. Slavnost Těla a Krve Páně má vést k důvěře Bohu i bláznovství pro Krista, zmínil hlavní celebrant katedrální mše svaté P. Jan Czudek.

01katedrala

Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Biskupský delegát P. Jan Czudek zastoupil biskupa Martina Davida, který se ze zdravotních důvodů nemohl slavnosti účastnit. V promluvě hovořil také o tom, co je třeba k osvojení víry ve skutečnou Boží přítomnost v Eucharistii. „Abych byl schopen přijmout víru v reálnou přítomnost Ježíše v Eucharistii, musím se dívat tak trochu jako dítě. Tak zahlédnu víc a dál než dospěláci, kteří vše umí změřit a vysvětlit podle svých představ,“ zmínil P. Czudek v návaznosti na příběh, kterým kázání otevřel. Malý kluk se v něm snažil své učitelce na prohlídce kostela vysvětlit, že „to v přední části kostela“ není kredenc, ale oltář a uvnitř svatostánku je přítomen Bůh.

P. Czudkovi to připomnělo výrok z prvního listu apoštola Pavla Korintským o Kristově kříži. (My kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.) „Přál bych nám všem kus dětství a bláznovství, které je ve skutečnosti Boží mocí a moudrostí. Abychom se nebáli vstoupit do školy důvěry v Krista, který nám nepřestává dávat znova a znova každý den vše, co potřebujeme,“ přidal P. Czudek s odkazem na první čtení o maně, kterou Hospodin dával Izraelitům. „Mana je předobraz. Nelze to zařídit tak, že si nasbírám zásobu na měsíc a nemusím se starat. Izraelité měli many přesně tolik, kolik stačilo na jeden den. Bůh nás tak učí důvěře, že si nemusíme dělat žádné zásoby a každý dostane tolik, kolik potřebuje. Je to lekce věrnosti,“ uvedl P. Czudek v promluvě.

Po bohoslužbě následoval eucharistický průvod centrem Ostravy ke kostelu sv. Václava. Cestou se mohli všichni modlit za město a jeho obyvatele. Slavnost zakončila modlitba a děkovný zpěv Te Deum v kostele sv. Václava.

Přinášíme fotogalerii z Moravské Ostravy (Zdeněk Poruba / Člověk a Víra), Karviné (Tereza Ondruszová), Hlučína (Štefan Handžák / Člověk a Víra), Bruzovic (Ivana a Dorota Bužkovy / Člověk a Víra a Frýdlantu nad Ostravicí (Veronika Bužková / Člověk a Víra).

Pin It