Diecéze – Mezinárodní křesťanský festival Slezská lilie dominuje dnům od 9. do 11. června. Bližší informace si lze přečíst zde. Budou se konat také Božítělové průvody a jejich výčet najdete zde. Ale volné dny mají v nabídce i mnoho dalších zajímavých duchovních a kulturních aktivit od menších poutí až ke „Koláči pro Trnávku“ nebo svěcení kapličky. Vybrat si můžete v našem výčtu.

PÁTEK 9. 6.

16.00 setkání se salesiánským knězem P. Ladislavem Heryánem, SDB, se uskuteční v Kavárně Avion v Českém Těšíně.

18.00 Portugalské předsetkání k Celosvětovému setkání mládeže v Lisabonu se tentokrát odehraje v kostele sv. Vojtěcha v Opavě. Začne mší svatou s farností a zváni jsou všichni již přihlášení, ale i ti, kteří s přihláškou ještě stále váhají.

SOBOTA 10. 6.

9.30 biskup Martin David bude sloužit mši svatou a předávat osvědčení absolventům kurzů Katechetického a pedagogického centra v kostele sv. Václava.

13.00 pouť ke cti sv. Antonína z Padovy se uskuteční v Petřvaldíku.

NEDĚLE 11. 6.

7.30 pouť ke cti sv. Antonína z Padovy proběhne v Melči.

8.00 pouť k Navštívení Panny Marie budou slavit v Mankovicích.

„Koláč pro Trnávku“ po nedělních bohoslužbách v Závišicích (10.00), Štramberku (8.30) a Trnávce (8.45) budou moct farníci podpořit dílo Skautského centra Trnávka. Skauti připraví koláče a výtěžek z dobrovolných příspěvků pomůže opravě fary v Trnávce. Farníci z Trnávky si zároveň po mši svaté budou moct prohlédnout aktuální stav oprav přímo na faře. 

9.30 vyslání salesiánských misijních dobrovolníků se uskuteční v kostele sv. Josefa (Don Bosko) v Ostravě.

10.00 pouť ke cti sv. Stanislava se koná v Bolaticích.

10.00 pouť ke sv. Antonínovi z Padovy proběhne v Tvrdkově.  

10.30 pouť ke cti Božího Těla budou slavit v Gutech.

10.30 pouť ke cti sv. Antonína z Padovy prožijí na Prašivé.   

15.00 pouť ke cti sv. Antonína z Padovy se koná ve Vajglově.    

16.00 na svěcení kapličky s přátelským posezením jste zváni na Lubinu-Sýkorec (č. p. 124).

Pin It