Diecéze – Slavnost Těla a Krve Páně opět zavdá věřícím v řadě farností příčinu vyjít v procesí mimo prostory svých chrámů. Někde v Božítělovém průvodu obejdou kostel, jinde vyjdou do svých měst či obcí a ještě jinde spojí dva kostely, či dokonce dvě obce. Tak jako každý rok proběhnou tyto mše a následné průvody v den slavnosti samotné, tj. ve čtvrtek 8. 6., jinde ji přeloží na neděli 11. 6.

Již v 16.00 hod. bude ve čtvrtek 8. 6. zahájena mše sv. ve vidnavském kostele sv. Kateřiny, po jejímž skončení uspořádá farnost průvod s monstrancí kolem kostela s žehnáním.

Slavnost Těla a Krve Páně budou slavit i v Sudicích. Mše sv. započne v 16.30 hod., po ní se uskuteční eucharistický průvod obcí. Eucharistické procesí se přitom zastaví u čtyř oltářů: u sloupu se sochou Panny Marie (zač. ulice Kostelní), u stanice dobrovolných hasičů, u základní školy a u obecního úřadu.

Po čtvrteční večerní mši sv. začínající v 17.00 hod. bude následovat tradiční průvod kolem farního kostela ve farním chrámu Povýšení sv. Kříže v Karviné.

Opavě spojí Božítělový průvod dva chrámy – minoritský kostel sv. Ducha a konkatedrálu. Stane se tak po bohoslužbě zahájené úderem 17. hodiny.

Dalším místem, kde budou po mši sv. začínající v tutéž hodinu tvořit dva sakrální objekty začátek a konec Božítělového průvodu, jsou Bolatice. Řeč je o farním kostele a kapli sv. Mikuláše.

Na stejný čas je naplánován začátek mše sv. také v Hati a eucharistické procesí po jejím skončení spojí dokonce dva chrámy ve dvou obcích, a sice Hať a Darkovice.

Ostravě-Třebovicích začne bohoslužba znamením kříže v 17.30. Až skončí, lidé se nerozejdou domů, nýbrž do ulic této části Ostravy, a to ke čtyřem oltářům v Božítělovém průvodu.

Možná to bude ve stejnou dobu, kdy po mši sv. začínající ve stejnou dobu vyjdou ze svého farního chrámu farníci z Hradce nad Moravicí, kteří se postupně zastaví u kaple sv. Jana, poté u boční brány a následně u oltáře Panny Marie.

Vyjití v eucharistickém procesí mimo kostel avizují taktéž v Bílovci, a to po mši sv. se začátkem stanoveným na 18.00, potažmo ve stejný čas v Kobeřicích, kde se vydají směrem na Štěpánkovice.

Podobně budou vyprošovat Boží požehnání pro farnost, město a pro celý svět vyprošovat ve stejnou dobu ve Frenštátu pod Radhoštěm, popř. ve Frýdku, kde obejdou v Božítělovém průvodu tamní baziliku.

Kostel obkrouží po bohoslužbě (18.00) také v Těrlicku a na Cvilíně, kde budou jednotlivá zastavení připravena u kaplí tento poutní chrám lemujících.

Čtvrteční procházku po Božítělových průvodech zakončeme v ostravské katedrále, kde bude rovněž od 18.00 hod. sloužit pontifikální mši sv. biskup Martin David s kněžími ostravského děkanátu a po ní proběhne eucharistický průvod do kostela sv. Václava, kde bude zakončen chvalozpěvem Te Deum a svátostným požehnáním.

Než přikročíme k neděli, vraťme se ještě do Vidnavy, kde bude opět v kostele sv. Kateřiny sloužena v sobotu 10. 6.15.00 hod. mše sv. s nedělní platností, na kterou naváže eucharistický průvod okolo chrámu.


Několik farností přeložilo tuto slavnost na neděli 11. 6. Učinili tak kupř. v Lubině, kde bude procesí okolo kostela následovat po bohoslužbě zahájené v 8.30 hod. Ve stejný čas začne mše sv. z této slavnosti v Hnojníku, po níž taktéž vyjde procesí mimo farní chrám.

V 8.45 hod. uzavře liturgii ze slavnosti Těla a Krve Páně průvod s monstrancí kolem kostela v Kobylé nad Vidnavkou.

Na 9.00 hod. je stanoven začátek bohoslužby v Ostravě-Plesné a po ní budou přichystány čtyři kaple kolem kostela k jednotlivým zastavení Božítělového průvodu.

Novém Jičíně spojí eucharistické procesí opět dva kostely, a to po mši sv. s identickým začátkem jako v Plesné. Těmito dvěma bohostánky budou farní chrám Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice.

Také v 9.00 hod. započne bohoslužba v Dolním Benešově, kterou završí procesí na náměstí a zpět.

O půl hodiny později, tj. v 9.30 hod., zahájí mši sv. s následným eucharistickým průvodem kostelem kostela duchovní správce farnosti Andělská Hora.

Stejný průběh pak bude mít liturgie Božího Těla i od 10.00 hod. v Bernarticích a také v Jeseníku, kde se ke slavení těla a Krve Páně spojí tato farnost s farností Česká Ves.

Závěrem zmiňme ještě dvě farnosti, kde se tato slavnost pojí s patrociniem tamního farního kostela.

Tou první farností je Jablunkov, kde po bohoslužbě začínající v 9.00 hod. bude následovat průvod ke čtyřem oltářům, a pak také farnost Guty, kde je začátek mše sv. avizován na 11.30.

Pin It