Frýdek-Místek – Zaplněná frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie se ve středu 31. května přidala k celosvětové síti modliteb za synodální proces. „Maria s Alžbětou vytvořily společenství nesoucí radost z víry. Jak jsme na tom my?“ ptal se v homilii biskup Martin David. Radosti i starosti diecézního společenství církve pak mohl každý vyjádřit v debatě po mši svaté. O jakých tématech se mluvilo? Přečtěte si reportáž a nahlédněte do fotogalerie.

20230531 joci synoda 2902

Foto: Josef Cinciala / Člověk a Víra

K modlitbám za synodální proces vyzval všechny diecéze na světě vatikánský sekretariát světové synody. V naší diecézi volba místa padla na mariánskou svatyni ve Frýdku, kde se celosvětový termín kryl s titulární slavností baziliky Navštívení Panny Marie. „My tady ale nejsme jen kvůli tomu. Přijali jsme pozvání k modlitbě za synodální proces církve. Všechny úmysly, se kterými přicházíme, spojme s tajemstvím Kristovy oběti: je to oběť chvály, díků a proseb,“ začal bohoslužbu apoštolský administrátor diecéze, biskup Martin David.

V kázání propojil příběh z evangelia o setkání Marie a Alžběty se třemi hlavními motty synody: společenství, spoluúčast a poslání. Právě SPOLEČENSTVÍ radostné víry totiž matky Ježíše Krista a Jana Křtitele v judských horách vytvořily. „Díky synodě zažilo mnoho lidí zkušenost toho, že se poprvé bavili o věcech víry,“ poukázal biskup. Symbolem SPOLUÚČASTI je živý zájem obou žen o to, co ta druhá prožívá. Podobně to zaznělo ve druhém čtení z Pavlova listu Římanům: „S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími buďte mezi sebou stejného smýšlení (12. kapitola listu Římanům).“ Zájem o druhé a jejich radosti a smutky by měl růst i ze spoluúčasti, kterou máme na společném slavení Eucharistie, podotkl biskup Martin. Hledat POSLÁNÍ církve na každém místě pak znamená dát víc prostoru Duchu Svatému.

Radosti z dosavadních synodálních zkušeností ale i nejistoty z dalšího postupu pak všichni mohli svěřit Marii v májové pobožnosti, kterou doprovodily modlitby za synodu. „Matko naše, Panna Maria, ty jsi nám vzorem v následování svého Syna. Vypros nám pokoru v naslouchání, svobodu v promlouvání, moudrost v rozlišování a odvahu v proroctví. Veď nás k tomu, abychom se milovali jako opravdoví bratři a sestry,“ zaznělo mimo jiné v modlitbě.

Po mši svaté přišel čas na fórum otázek, které směřovaly na biskupa Martina Davida a delegáta ad omnia P. Jana Czudka. Asi nejvíc ležela tazatelům na srdci budoucnost synodality v diecézi. Zvlášť z úst farních koordinátorů synody zaznívalo, že by ocenili častější sdílení s vedením diecéze o synodálním kráčení. Biskup Martin v debatě potvrdil, že se k tzv. diecézní i národní synodální syntéze vrací: „Diecézní a národní synodální syntézu z loňského roku mám doma položenou kousek od místa, kde se modlím. Často na ně padne můj zrak při modlitbě. Nejčastěji si procházím části, které se týkají liturgie, za kterou jsem v rámci ČBK zodpovědný. Stále aktuální jsou pro mě podněty, které se týkaly našeho biskupství a diecéze jako celku,“ uvedl.

Biskupský delegát P. Czudek pak zdůraznil, že kromě postřehů ze skupinek jde v prvé řadě o změnu atmosféry: „Synoda mě dělá citlivějším na věci, které se netýkají jen běžného provozu. Když jezdím do farností, zaměřuji se víc na to, jaká tam je atmosféra důvěry, diskuze nebo partnerství,“ podotkl P. Jan Czudek a o chvíli později navázal. „Z výstupů z farností jsem měl dojem, že nejdůležitější požadavky byly obecné a týkaly se právě celkové atmosféry. Aby byl hlas farníků slyšet, aby byli bráni jako partneři, aby naše hospodaření bylo průzračné.“

Ve středu ve Frýdku znova zaznělo, že větší rozhodnutí reagující na synodu čekají na nového sídelního biskupa. Na něj čeká diecéze už patnáct měsíců. Hlavní výzvy do budoucna podle biskupa Martina Davida leží v oblasti pastorace. „Bude potřeba se zabývat způsoby pastorace v diecézi. Pokročí zřejmě proces spojování farností, což už v některých diecézích na západě naší republiky proběhlo. Hlavně ale musíme hledat cesty evangelizace nejen v kostelích, ale hlavně ve veřejném prostoru.“ Nového biskupa čeká také výzva obnovit poradní orgány, které musely zaniknout se smrtí diecézního biskupa – jako je pastorační rada diecéze. Řeč byla také o roli děkanátů jako spádových center společenství věřících. „Zde mohou jako určitý model sloužit skupiny děkanátních animátorů mládeže, kde se mladí scházejí napříč farnostmi a vytvářejí zajímavé akce,“ reagoval biskup Martin.

Přišla řada také na téma církevní ekonomiky. „Snažíme se, abychom byli dobrými hospodáři. Ale toto není naše hlavní poslání. Pro svět je velice líbivé psát o tom, že církev něco kupuje nebo prodává. Náš hlavní úkol ale vždy byl, je a bude hlásat evangelium. Hospodaření je základ, který má běžet v pozadí. Slyšet má být svědectví o Kristu. To je náš hlavní úkol,“ shrnul biskup Martin.

Na závěr se biskup Martin a delegát P. Jan Czudek zamýšleli nad otázkou, kde vidí naději při přemýšlení nad dalšími cestami církve v naší diecézi. „Ve všem stresu nebo trápení mi přináší klid víra, že Pán Bůh má všechno v rukou. Docela nedávno jsem slyšel myšlenku, že při hledání Boží vůle můžeme říct, že Boží vůli je, abychom žili tady a teď. Kdyby mě Pán Bůh chtěl mít před sto lety nebo za sto roků, poslal by mě tam,“ uzavřel P. Czudek.

Autoři fotografií: Ivana Bužková / Člověk a Víra, Josef Cinciala / Člověk a Víra, Vladimír Liška / Člověk a Víra, Jaroslav Svoboda / Člověk a Víra

Celá fotogalerie ZDE.

Diecézní synodální syntézu najdete ZDE.

Národní synodální syntézu najdete ZDE.

Pin It