Ostrava – Přijměte pozvání na netypický večer v kulisách kostelů. Do Noci kostelů se v pátek 2. června v ostravsko-opavské diecézi (Moravskoslezský kraj + okres Jeseník) zapojí 135 kostelů a modliteben devíti křesťanských církví. Průvodcem může být také mobilní aplikace „Noc kostelů“ a web www.nockostelu.cz nebo i tento článek, ve kterém vybíráme ze zajímavých tipů. Nezapomeňte se začíst do Poutnických novinek, které jsme k příležitosti Noci kostelů vydali.

ivana buzkova clovek a vira

Foto: Ivana Bužková / Člověk a Víra

Už po patnácté při západu slunce a po setmění ožijí stovky chrámů díky místním dobrovolníkům. Nabídnou prohlídku kostelními zákoutími i pohled do života farností a sborů. Z programů jsme uspořádali velmi stručný přehled zajímavostí v jednotlivých okresech.

Ostrava-město: V okrese Ostrava-město se dá při podvečerní procházce nebo cykloprojížďce stihnout hned několik chrámů. V Ostravě-Hrabůvce (kostel Panny Marie, královny posvátného růžence) se chystá třeba ochutnávka mešních vín a povídání o varhanách. V katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě se po 18. hodině sejdou představitelé různých církví a Noc kostelů společně zahájí modlitbou za město. Za zmínku stojí i program v Přívozu. Tamní katolická farnost na Náměstí Svatopluka Čecha připravila třeba kino s krátkými filmy, výtvarný ateliér i prvotřídní hudbu v podání posluchačů a pedagogů Janáčkovy konzervatoře a dalšími umělci. Kdo nestihl v neděli 21. května koncert zpěvačky Marie Rottrové v hrušovském kostele, může si na stejném místě (v kostele sv. Františka a Viktora) poslechnout její recitál ze záznamu.

Opava: V opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie se můžete seznámit s příběhy tamních soch a zazpívá také tamní hudební schola. V monumentálním chrámu v Sudicích se můžete dozvědět více o staviteli tamního chrámu Josefu Seyfriedovi a naslouchat varhanní hře. V Ludgeřovicích se chystá mj. tvořivá dílna pro děti nebo projekt „Květy z nebe“ o rajské zahradě na stropě tamního kostela i v srdci.

Bruntál: Pro návštěvníky se otevře třeba kostel sv. Michaela Archanděla ve Světlé Hoře – Dětřichovicích, kromě prohlídky interiéru čekají na příchozí tóny klavíru, houslí a varhan. Na hudbu se mohou těšit také ti, kdo prožijí Noc kostelů v Petrovicích. Vystoupí tam děti ze ZUŠ Zlaté Hory. V Dolní Moravici zase příchozí mohou v anketě vyjádřit svůj názor, jak má vypadat nové osvětlení tamního kostela. Ve Vrbně pod Pradědem zazní hudebně-poetické pásmo o Matce Boží Popelka Nazaretská.

Karviná: V Dětmarovicích se kostelem sv. Máří Magdalény rozezní písně Karla Kryla a děti si budou moct v poznávací soutěži vyzkoušet, jak dobře znají svou obec. V Havířově (Dolních Bludovicích) u svaté Markéty budou připraveny dílničky pro děti, koncerty tamní scholy i pěveckého sboru nebo meditace s písněmi z francouzské komunity Taizé. V Českém Těšíně (kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) bude k vidění výstava fotografií ze všedního i svátečního života křesťanů na pomezí Moravy a Slezska tak, jak ho zachytili fotografové ze spolku Člověk a Víra. Za pozornost stojí také programy v Karviné. Kromě tzv. Šikmého kostela zvou pořadatelé také k zaniklému kostelu sv. Jindřicha, kde jeho minulost připomenou fotografie kdysi výstavního chrámu, který byl ale srovnán se zemí stejně jako většina staré Karviné.

Frýdek-Místek: místeckém kostele sv. Jana a Pavla může při Noci kostelů kdokoliv zanechat lísteček s tím, co ho zrovna v životě tíží. Farníci se pak budou v budoucnu za všechny tyto úmysly modlit. Kulturní program obstarají děti ze ZUŠ duchovní hudby a dalších škol umění. Ve frýdecké mariánské bazilice se chystá třeba detektivní hra pro děti nebo výstava o proměnách poutního chrámu. Ve frýdeckém kostele sv. Jana Křtitele také bude možné zažít atmosféru, kterou dost možná zažívali naši předkové. Chrám totiž bude na závěr večera osvětlovat jen mihotavé světlo svíček. Zejména hudební program chystají v kostele Božího Těla v Jablunkově. Kromě duchovních písní se místní těší na přednášku teoložky Kateřiny Lachmanové, která přijíždí s tématem „Chraň své srdce“ podle biblické knihy Přísloví. Do Noci kostelů se také vůbec poprvé zapojí dřevěné kostelíky na Gruni a na Prašivé. Ve druhém jmenovaném si turisté mohou vyslechnout přednášku o dřevěných kostelech v regionu a také ochutnat něco dobrého z toho, co organizátoři přinesou.

Nový Jičín: Odrách (kostel sv. Bartoloměje) můžou hosté Noci kostelů nahlédnout do tamní věže, kde se chystá expozice o zajímavostech vesmíru. Během celého večera bude také k vidění výstava o významných křesťanských myslitelích prvních staletí. Každou hodinu se také z věže rozezní troubení. V Bílovci (kostel sv. Mikuláše) se mohou návštěvníci dozvědět o výsledcích průzkumu nepřístupného podzemí chrámu. V Bravanticích se do programu zapojí také místní skauti a zazpívat přijede pěvecký sbor z Klimkovic. V Lichnově si mohou účastníci vyzkoušet, jak se pečou hostie a poslouchat modlitební písně v podání místní skupiny „Tobje.“ V Novém Jičíně se do Noci kostelů zapojí tzv. Španělská kaple. S hudebním pásmem o moderním světci bl. Carlo Acutisovi tam vystoupí uskupení ALFA Štramberk. Později během večera zazpívá místní proslulý pěvecký sbor Ondráš.

Jeseník: Do ostravsko-opavské diecéze patří také okres Jeseník. Z tamních programů vybíráme třeba přednášku Světlo a tma v chrámu, která se uskuteční v jesenickém farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Chystá se také farní kavárna. V Javorníku se zase po letité rekonstrukci otevře poprvé hřbitovní kostel Svatého kříže s unikátním freskovým interiérem. Ve Vidnavě zase zvou na výstup na věž kostela sv. Kateřiny.

Více informací, detailní časové rozvrhy i všechny ostatní zapojené kostely najdete na webu: www.nockostelu.cz.

Pin It