Krnov - Do cvilínského kostela zavítali dne 25. května členové knížecí rodiny, princezna Nora, princezna Gabriela, princ Wolfgang, princ Alfred z Liechtensteinu a paní vyslankyně, princezna Maria-Pia Kotbauer, rovněž z Liechtensteinu.

dsc6587

Foto: Aleš Repka / Člověk a Víra

Ohlédnutí za aristokratickou návštěvou pro náš web napsala paní Ludmila Čajanová.

Poutní kostel je očividně okouzlil. Obdivovali výzdobu, interiér, ale i relikvie, které jsou zde umístěny. Po srdečném přivítání současným rektorem poutního kostela, P. Mgr. Sebastianem Grucou, OFMConv, po předání květin a dárků se jim dostalo poděkování za historickou podporu minoritskému řádu, zvláště za to, že po získání Krnovského knížectví v roce 1622 povolali po stu letech zpět do Krnova minority, kteří byli vyhnáni za vlády protestantských knížat Hohenzollernů. Tím podpořili rozvíjení katolické církve v oblasti.

Zaujalo je vyprávění o vzniku oltářního obrazu, který v 17. stol. namaloval krnovský občan a radní Heinrich Teuber v době těžké nemoci své dcery. Svou bolest vložil do postavy Panny Marie, která zvedá sepnuté ruce k nebi s prosbou o uzdravení. Nemoc však trvá dál, a tak maluje druhý obraz, v němž vyjadřuje smíření s Boží vůlí. A právě v tom okamžiku se dcera uzdraví.

Je doloženo, že od té doby se bývalý dřevěný kostel (1684) stal cílem mnoha poutníků a nastartoval rekatolizaci ve městě. Záhy už nestačil a musel byt postaven kostel nový (1722), právě ten nynější, na jehož stavbu věnovali Lichtenštejnští veškerý stavební materiál.

Knížecí rodina tehdy převzala patronát nad farností a podporovala mnohé aktivity. Její znak lze vidět nejen nad portálem poutního kostela, ale také ve farnosti na dřevěném opěradle někdejších lavic, dnes umístěném na zdi vlevo od oltáře, dále byl pod původní vitráží levého okna a na největším zvonu, vysvěceném v roce 1923 stál nápis: Za Jana II., knížete z Liechtensteinu, patrona kostela a prvního dárce, vytvořeno roku 1923 stavebním farním výborem na požadavek vedoucího Karla Wieczorka během trvání v úřadu místního faráře Antona Klemma. Vysvěceno světícím biskupem Dr. Josefem Schinzlem v červenci tohoto roku za přítomnosti princezny Elisabeth z Liechtensteinu jako kmotry zvonu.“

Knížecí rodina s úctou přijala od  P. Sebastiana požehnání milostným obrazem Panny Marie. Byli také potěšení, že se Cvilín stal po pádu komunismu místem setkávání bývalých německých a současných českých obyvatel Krnova, pořádání koncertů, výstav a dalších aktivit. Velmi je oslovilo i pomazání olejem sv. Šarbela, dotazovali se, jak často se koná.

Přátelské setkání ukončilo houslové vystoupení žáka Dominika Šulyho.

Mgr. Ludmila Čajanová

Pin It