Branice (Polsko) – Tradiční pouť je prostorem pro společné setkání, sdílení a povzbuzení do další práce ve znamení Caritas. Letos na místo doputovalo na 350 poutníků z řad příznivců, zaměstnanců a klientů Charit působících v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka.

pou charit 10Městečko Milosrdenství vybudoval v Branicích v 1. polovině 20. století biskup Josef Marin Nathan. Na ploše 12,5 ha vystavěl léčebný areál, který měl v době svého největšího rozkvětu 26 pavilónů s kapacitou téměř 2000 lůžek pro psychicky nemocné pacienty, o které se staral tým 9 lékařů, 130 řádový sester a 250 osob dalšího personálu. Život biskupa Nathana byl naplněn službou nemocným a trpícím a jeho dílo, Městečko Milosrdenství, je trvalou připomínkou člověka, který zasvětil svůj život službě nejpotřebnějším.

Charita – to je láska k životu

Součástí areálu Městečka Milosrdenství – jeho duchovním středem – byla a stále je bazilika Svaté Rodiny, ve které sloužil mši svatou ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David. Ve své promluvě poukázal na odkaz biskupa Nathana a připomenul, že Charita je tady pro všechny, kteří potřebují pomocnou ruku, je posláním lásky, která slouží životu. Závěrem poděkoval všem, kteří se službou charity snaží spojovat prostřednictvím Caritas – milosrdné lásky k bližnímu.

Po mši svaté pokračoval program pouti přednáškou Dr. Jana Larische, věnovanou životu biskupa Nathana a blahoslaveného Richarda Henkese. Poutníci si poté mohli prohlédnout areál Městečka Milosrdenství, navštívili chráněné dílny včetně gobelínové manufaktury s tapiseriemi Mariana Henela, muzeum biskupa J. M. Nathana a baziliku Svaté Rodiny. Závěrečné požehnání udělil poutníkům o. Jan Larisch v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Zdroj: Diecézní charita ostravsko-opavská

Fotogalerie: Michael Bujnovský / Člověk a Víra

Pin It