Frýdek – Biskup Martin David ve videu zve věřící z diecéze ke společné mši svaté za budoucnost synodálního procesu. „Chceme prosit, aby Maria tento proces doprovázela svou přímluvou,“ říká biskup ve videu. Přijměte tedy pozvání ke mši svaté, která se uskuteční ve středu 31. května v 18 hodin ve frýdecké bazilice. Po mši svaté bude následovat diskuze s biskupem.

stažený soubor 5

Video se spustí po kliknutí na obrázek nebo tento odkaz.

Rok od podpisu diecézní synodální syntézy je na obzoru další fáze celosvětového synodálního procesu, ke kterému církev pozval papež František. Blíží se zasedání biskupské synody ve Vatikánu, při kterém se sejdou zástupci všech biskupských konferencí. Poprvé na ní budou mít hlasovací právo také laici. Shromáždění, které ponese „radosti a smutky“ dnešní doby se uskuteční v říjnu a papež František nás zve, abychom ho doprovodili svou modlitbou. Ve všech diecézích světa se má ve středu 31. května uskutečnit poutní mše svatá na některém mariánském poutním místě.

„Maria se vydala na cestu a spěchala. Tato slova z Lukášova evangelia uslyšíme v liturgii svátku Navštívení Panny Marie. Právě v tento den bych vás chtěl bratři a sestry pozvat na mši svatou do frýdecké baziliky. Bude to mše svatá, při které se chceme modlit za synodální proces církve,“ říká biskup Martin David ve zvacím videu k tomuto svátku.

Mše svatá začne ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie 31. května v 18 hodin. Po mši svaté a mariánské modlitbě s prosbou o přímluvu Matky Boží za synodální proces se uskuteční diskuze s biskupem Martinem. Její podobu budou moct ovlivnit svými otázkami všichni přítomní.

plakat msesynoda Frydek final

Pin It