Ostrava-Hrušov – V neděli 21. května slavil kostel sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově 130 let od svého vysvěcení. Při této příležitosti obdržela farnost z kanceláře papeže Františka písemný pozdrav s požehnáním. Výroční mši svatou slavil na pozvání místního duchovního správce P. Krzysztofa Szewczyka v novogotickém chrámu apoštolský administrátor Martin David a odpoledne byli všichni pozváni na koncert slavné rodačky Marie Rottrové.

vro hruov 7

Farnost v kdysi výstavní, dnes v téměř vybydlené části města stále žije, slouží a otvírá lidem svůj chrám, jenž je v mnoha směrech výjimečný. Vysvěcen byl v době (1893), kdy do Hrušova proudili za prací lidé různých národností. „Zajímavý a pohnutý je také příběh kostela. Již v době skic k jeho výstavbě došlo ke dvěma úmrtím architektů v jednom roce (Ferstel, Schweda). Po dokončení stavby čekal kostel dlouhých sedm let na své vysvěcení,“ uvádí docentka Miriam Prokešová, která se jej pomocí Společnosti pro památkovou obnovu hrušovského kostela snaží od roku 2009 uchovat budoucím generacím. Od té doby organizace vyhlašuje veřejné sbírky, koncerty a další kulturní akce, kdy výtěžky jsou použity na opravy hrušovské dominanty. „Kostel zažil svůj věhlas a slávu, ale také postupný pád. Po II. světové válce počátkem 50. let býval natolik zaplněný věřícími, že se do jeho prostor nevešli a stáli až na přilehlé cestě,“ vypráví farnice Miriam Prokešová: „V letních měsících musely být zhotoveny ve stropě kostela větráky, aby lidé během bohoslužby neomdlévali.“ Paní Prokešová také poukazuje na to, že kostel je ojedinělý stavební konstrukcí cihlové věže, vzácnou řezbářskou prací vídeňských mistrů a také vitrážovými okny, tzv. bukny – podobné jsou údajně jen ve třech kostelích v České republice.

Hrušov byl průmyslové centrum Ostravy a kostel byl léta vystaven vlivu poddolování, emisím a po poslední povodni v roce 1997 se již nevzpamatoval. Chrám se tedy tyčí uprostřed téměř vybydleného bývalého bohatého městyse Hrušova, jenž je také rodištěm např. Marie Rottrové či Vlastimila Brodského. Tatínek paní Rottrové zde byl mnoho let varhaníkem. 

Pozadu nezůstává ani snaha o duchovní růst farnosti, takže slova z vatikánského dopisu: „Kéž Vás dnešní setkání, jež připomíná historii farního kostela, povzbudí k trvalému a stále novému hlásání radostné tradice víry zachované otci, zakořeněné a generacemi žité Božím lidem. Spolu s Vámi, během slavného Te Deum, vzdávám díky Bohu za dar tohoto chrámu i za každé duchovní dobro v něm vykonané během uplynulých let,“ byla pro hrušovské společenství velkým povzbuzením.

„Cílem farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na jejím území křesťanské zázemí, a to jak pastorační, formační, vzdělávací, tak i evangelizační, byť je naše farnost malá,“ vyjmenovává její duchovní správce P. Krzysztof Szewczyk a dodává: „Naše aktivity se konají buď v kostele, nebo na faře, kde jsme obnovili pastorační sál, aby co nejlépe sloužil věřícím.“ Touze P. Krzysztofa požehnal papež František na konci dopisu: „Kéž se Váš chrám stane pro každého místem osobního setkání s Bohem a růstu ve svatosti.“

Fotogalerie: Vojtěch Curylo / Člověk a Víra

Celou fotogalerii naleznete zde.

Pin It