Praha – Novou výstavu o bl. Richardu Henkesovi u pražských františkánů si mezi prvními prohlédli žáci z naší diecéze. Expozici s názvem „I když mě pravda zničí,“ o tomto mučedníkovi nacismu otevřela česko-německá vernisáž a mše svatá s arciopatem břevnovského kláštera P. Prokopem Siostrzonkem, OSB.

IMG 2379

Výstava o bl. Richardu Henkesovi je k dispozici k dalším zápůjčkám. Foto: z archivu P. Tomáše Cyrila Havla CFSsS.

Česko-německý projekt oživující paměť na bl. Richarda Henkese propojil několik škol z obou zemí. Z ostravsko-opavské diecéze se do Prahy vydali vybraní žáci Biskupského gymnázia, ZŠ sv. Zdislavy z Kopřivnice a také státní ZŠ Gajdošova. Cestě do hlavního města předcházely projekty, díky kterým se děti a mladí studenti dozvěděli o životě bl. Richarda Henkese.

Na kopřivnické ZŠ sv. Zdislavy měl projekt na starosti učitel Michal Jiřík, který dětem dal nejprve k dispozici nový komiks o bl. Richardovi I když mě pravda zničí. „Děti si měly knížku doma přečíst a následně si v projektovém dni vybraly z několika zadání. Mohli například porovnávat život Richarda Henkese s osudem některého nacistického pohlavára. Jiní se zase zamýšleli nad tím, co by bl. Richard kritizoval na dnešní době. Další skupina se zase měla ponořit do pocitů vězňů v koncentračním táboře. Vznikl z toho hrozně silný fiktivní příběh o vězni nakaženém tyfem, kterému přišel pomoct bl. Richard Henkes,“ vypráví učitel dějepisu. Ať už si děti vybraly kteroukoliv variantu, měly pak výsledek zpracovat také graficky. Při pražské vernisáži v pátek 5. května si pak studenti navzájem prezentovali svou práci. Kreativní výtvory tak doplnily připravené divadelní představení a podtrhly, že se jedná o živý příběh.

Kopřivničtí obohatili vernisáž také o další aktivitu. Napadlo je totiž, že by mohli natisknout na kamínky obrázek bl. Richarda. „Rozdali jsme 80 kamínků s potiskem, které si účastníci nemají položit na noční stolek, ale naopak je umístit někde ve veřejném prostranství, aby se povědomí o bl. Richardovi šířilo,“ vypráví Michal Jiřík.

Žáci a studenti měli příležitost také k seznámení se spolužáky se zahraničí a s hlavním městem. „V pátek odpoledne jsme se seznámili se studenty z Německa a pomocí aplikace si prošli Prahu,“ ohlíží se za akcí studentka Biskupského gymnázia v Ostravě Monika Vilášková. Setkání v sobotu 6. května uzavřela mše svatá, kterou v kostele Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze celebroval arciopat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek, OSB. Putovní výstava ve františkánském klášteře zůstane až do konce května. Poté se o ní mohou přihlásit další zájemci.

Díky organizátorům z německé diecéze Limburg, ze které bl. Richard Henkes pocházel, vznikly také dvojjazyčně webové stránky o tomto „mučedníku lásky“ www.richardhenkes.cz.

Pin It