Petrovice u Karviné – Velkorysou opravu právě podstupuje chrám Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích na Karvinsku. Stavitele i památkáře čekalo v kostele nejedno překvapení – například podzemní krypta. Ve středu 19. dubna v kostele starosta obce Marian Lebiedzik a místní farář P. Tomasz Stachniak přidali do schrány pro budoucí generace aktuální dokumenty ze života obce. Stavaři následně tubusy umístili do věžní makovice.

IMG 0597

Petrovický farář P. Tomasz Stachniak (napravo) a starosta Marian Lebiedzik si prohlížejí dokumenty krátce před vložením do tubusů. Snímek Ondřej Elbel

„Takovou kompletní opravou prochází dřevěné kostely obvykle zhruba jednou za sto let,“ přibližuje rozměr oprav Miroslav Přikryl, vedoucí odboru dotačních programů na Biskupství ostravsko-opavském. Kostel stojící na dohled od polské hranice po opravě doslova volal kvůli škodám, které napáchal dřevokazný hmyz a houby. Na některých místech se také vydrolilo základové zdivo a jeden z nosných sloupů věže uhnil. Když se všechny tyto důvody sečetly a podařilo se získat dotace, mohla se farnost Petrovice u Karviné pustit do oprav. Celkové náklady na stavbu přesáhnou 20 milionů Kč. Největší díl financí přichází z dotace EU (13,6 milionů Kč).  Státní rozpočet ČR stavbu podpoří částkou 1,6 milionu Kč. Obec Petrovice u Karviné přispěje jedním milionem Kč. Dotace od Moravskoslezského kraje činí 3 miliony Kč a zdroje Biskupství ostravsko-opavského a farnosti Petrovice u Karviné pokryjí zbývajících 1,1 milionu Kč.

Rekonstrukce svým rozsahem připomíná nedávnou generální opravu dřevěného kostela v Řepištích, ten marklovický je ale mnohem větší. A novinkou je také jeden stavební postup. „Spáry mezi trámy roubení naši předci ucpávali provazci smotanými ze sušené trávy – tzv. ostřice. Plánujeme tedy obnovit těsnění spár touto metodou, která není v našem regionu úplně obvyklá,“ popisuje Přikryl. Kvůli tomu se práce mírně protáhnou. Ostřice totiž nejprve musí narůst. Dokončení stavby se plánuje na září.

Tesaři a další pracovníci aktuálně pracují na věži kostelíka: „Již byly vyměněny poškozené nosné prvky v horní části a věž se pokrývá novým dřevěným šindelem. Dále byly odstraněny shnilé spodní trámy roubení presbytáře a sakristie a tato část kostela se nyní ‘vznáší‘ díky kovovým podpěrám nad terénem,“ popisuje Miroslav Přikryl zdánlivě levitující stavbu.

Díky rekonstrukci se odkryl dosud neznámý pohled do podzemní krypty pod kostelem. „Je zaklenutá a má zazděný vstup. Objevilo se také dosud skryté okénko do této krypty, takže bylo možné pozorovat, že uvnitř jsou uloženy rakve s ostatky pohřbených osob.“ Kdo našel pod kostelem místo posledního odpočinku, zůstane zatím záhadou. Krypta je totiž v dobrém stavu a není třeba do ní zasahovat.

Pin It