Stará Ves nad Ondřejnicí – Starovesští farníci, občané i návštěvníci Diecézního střediska pro mládež mají od soboty nové útočiště. Komunitní centrum P. Josefa Peče v sobotu 15. dubna požehnal biskup Martin David. Přinášíme také fotografie z Příbora, kde si několik desítek lidí připomnělo svého čestného občana Antonína Cyrila Stojana. Ve Staré Bělé u Ostravy pak farníci oslavili Velikonoce se svými ukrajinskými hosty. V pravidelné potravinové sbírce se tam podařilo shromáždit přes 2 tuny potravin.

DJ5A6650

Slavnostní odpoledne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí začalo u kostela. Právě tam je totiž pohřbený P. Josef Peč: kněz, který v 50. letech zemřel následkem komunistického týrání. Ve své poslední vůli si přál, aby se děti, které učil v náboženství, chodily modlit k jeho hrobu. Přeneseně vzato se to stalo i v sobotu 15. dubna. Ačkoli nikdo z přítomných P. Peče jako katechetu nepamatoval, společná modlitba u hrobu bezpochyby oživila jedno z jeho posledních přání. Starosta obce poté položil u hrobu květinu a bývalý staroveský farář P. Jan Slavík spolu s tím současným P. Jakubem Štefíkem zapálili u hrobu svíčku.

Právě oba zmínění kněží se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí loni ve farářské roli vystřídali a předali si tak i staveniště komunitního centra. P. Slavík celý projekt nastartoval a provedl obdobím počátečních nejistot a hrubé stavby, P. Štefík vše dotáhl do konce. „Moc bych přál Staré Vsi i celému dílu, aby s touto komunitou byli i Tomášové, kteří sem mohou přijít, podívat se a možná také uvěřit,“ poukázal biskup Martin David na příběh z evangelia o setkání sv. Tomáše se Vzkříšeným Kristem.

Budova by vznikla jen stěží bez darů místních lidí, dotace z programu IROP, financí Biskupství ostravsko-opavského a dvou sbírek, ve kterých stavbu podpořili farníci ze všech koutů ostravsko-opavské diecéze. Na snímcích od Jakuba Davida uvidíte modlitbu u kostela, obřad žehnání i následné pohoštění, ke kterému v komunitním duchu hrála místní cimbálovka a taneční vystoupení si připravil soubor Ondřejnica.

Socha arcibiskupa Stojana v Příboře

Ve stejný den se několik desítek lidí sešlo před příborským kostelem Narození Panny Marie, aby si připomněli osobnost arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Díky iniciativě spolku Obnova života památek a tradic vznikla ve farním areálu dřevěná socha muže, který byl arcibiskupem olomouckým jen krátce, přesto ale zanechal výraznou stopu například v charitním díle.

Velikonoce s ukrajinskými rodinami ve Staré Bělé

 V neděli 16. 4. se uskutečnilo další setkání ukrajinských rodin ve Staré Bělé. Tentokráte bylo spojeno se slavením ukrajinských Velikonoc. Během mše svaté povzbudil pan farář Otec Bohuslav ukrajinské rodiny v jejich jazyce, četly se i texty bohoslužby v ukrajinštině a na závěr mše jim požehnal jejich velikonoční pokrmy, které si přinesli, a rozdal jim svícínky a dětem beránky. Na následné setkání na faře dorazilo 121 rodin z celého Moravskoslezského kraje (Opava, Ostravsko, Havířov, Orlová, Morávka ad.) a 321 osobám jsme rozdali kolem 2,5 tun potravin: například 550 mlék, 1000 vajíček a 600 kg brambor a 121 krabic s trvanlivými potravinami. Tato pomoc putuje k potřebným ukrajinským maminkám s dětmi a seniorům.

Také jsme každé rodině dali potravinovou poukázku v hodnotě 500 Kč. Psychologickou pomoc a podporu jim přijel nabídnout tým psychologů z Centra duševního zdraví Ostrava včele s panem Graciánem Svačinou. Také jsme zajistili další nabídky práce, např. díky Moravskoslezskému paktu zaměstnanosti a paní Tatjaně Borosan a jednotlivým firmám, které nás oslovily.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s třízením, svozy a rozvozy potravin, realizací setkání, dárcům a podporovatelům, bez nichž bychom naši pomoc nemohli už dávno realizovat. I tentokrát se jednalo o několik farností z okolí (Hrabová, Vratimov, Hošťálkovice, Ostrava-Plesná, Šenov, Polanka, Bravantice, Klimkovice, Nový Bohumín, Paskov nebo Lubojaty). Díl potravin sbírali také pracovníci Biskupství ostravsko-opavského.

Příští setkání ukrajinských rodin proběhne ve Staré Bělé v neděli 21. května. Budeme moc vděčni za vaši další podporu ve formě potravin, financí či dobrovolnictví (rozvozy, třídění potravin) či nabídky práce.

Autorem fotografií je Lukáš Podhora, tuto část článku sepsal za organizátory Vojtěch Vlček.

Benefiční koncert v Krnově

Ukrajinu podpořil také benefiční koncert v krnovském kostele Svatého Ducha, který slouží jako koncertní sál. Vystoupil Chrámový sbor u sv. Martina v Krnově pod vedením Václava Mičky a hosté. Program se skladbami W. A. Mozarta a J. Haydna zdokumentoval Aleš Repka / Člověk a Víra.

Pin It