Ostrava-Přívoz – Dozvědět se více o muži, který navrhl a vystavěl farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie i přilehlé náměstí a bloky ulic: to je hlavní cíl organizátorů z přívozské farnosti. V pondělí 17. dubna to bude přesně 180 let ode dne, kdy se narodil významný vídeňský urbanista Camillo Sitte. V Ostravě-Přívozu ho ten den připomene přednáška i mše svatá. Přijďte se seznámit s osudem muže, který se snažil přiblížit Ostravu Vídni.

202202kostelprivoz76

Centrum Přívozu je dokonale promyšlené do posledních detailů. Zásluhu na tom má Camillo Sitte. Foto: Vojtěch Curylo / Člověk a Víra

„Vše začalo zhruba před rokem a půl, když jsme se pustili do koncepčnějších oprav kostela,“ vypráví Hana Sotoniaková z přívozské farnosti. Podařilo se vymalovat interiér kostela, a tím plány oprav nekončí. Chystá se například renovace křížové cesty nebo generální oprava varhan. Při jednání s památkáři se farníci začali více zajímat o osobnost architekta, který chrám na Náměstí Svatopluka Čecha vystavěl.

Camillo Sitte přijel do Ostravy na pozvání přívozských radních, kteří si na sklonku 19. století přáli vybudovat kostel a radnici. Součástí zadání bylo, aby přizvaný urbanista promyslel též novou podobu okolní čtvrti, aby nová výstavba držela pohromadě. V době překotného rozvoje ostravského průmyslu radním záleželo na tom, aby bylo centrum čtvrti naopak pevně dané a uspořádané. Právě tak vznikla zástavba kolem přívozského náměstí, ve které je možné dodnes pozorovat architektonické postupy, které držely krok s hlavním městem monarchie a Sitteho rodištěm – Vídní.

Sitte se na stavbě kostela Neposkvrněného početí Panny Marie aktivně podílel také jako malíř. Jak připomíná server Krásná Ostravy, je také autorem kresby andělů nad křížením lodí. Vystavěl také přívozskou faru.

„Napadlo nás toto vše zviditelnit pro farnost, aby věděla a byla ráda, v jak zajímavém kostele může slavit bohoslužby,“ vysvětluje Hana Sotoniaková. Při přípravě připomínkového odpoledne farníci spojili síly s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu a Antikvariátem Fiducia. Právě oni si připraví úvodní bod programu. V pondělí 17. dubna v 15.00 představí na Náměstí Svatopluka Čecha skládačku Sitte a urbanistická perla Přívoz, která je první v ediční řadě podobných materiálů k ostravským čtvrtím. V 16.00 začne v přívozském farním kostele slavnostní mše svatá, kterou bude celebrovat diecézní delegát ad omnia P. Jan Czudek. Bohoslužbu hudebně doprovodí Mercedes-Band a Michal Žáček a za varhany usedne Jiří Krátký. V 17.20 pak v nedalekém sále Ostravské tělovýchovné unie zazní přednáška Tvorba architekta Camilla Sitteho a nové centrum Přívozu: kostel, radnice a náměstí v podání historiků umění Martina Strakoše a Romany Rosové, kteří Sitteho tvorbu znají také z vídeňských archivů.

180 camillo sitte

Pin It