Stará Ves nad Ondřejnicí – Komunitní centrum P. Josefa Peče ve farním areálu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se v sobotu 15. dubna otevírá veřejnosti. Sloužit bude farníkům, návštěvníkům Diecézního střediska pro mládež i nejrůznějším spolkům.

PXL 20230324 133051783 1

Brzy už bude novostavba plná života. Foto z archivu DSM

Nedostatečnou kapacitu Diecézního střediska mládeže (DSM) se snažili řešit už předchozí staroveští faráři. Konkrétní obrysy ale přišly až za P. Jana Slavíka, který se ve spolupráci s biskupstvím pustil do stavby podle projektu studia Michael Kocych Architects. „Dominantou vzniklého centra je menší sál pro 50 lidí s přilehlým kuchyňským koutem, kanceláří pro sociálního pracovníka a nutným hygienickým zařízením. Prostory nám pomůžou při víkendových pobytech mládeže i orientačních a adaptačních kurzech pro školy a své zázemí získají různé farní aktivity. Přicházet budou taky žáci místní MŠ a ZŠ, členové obecních spolků a své programy u nás můžou pořádat i další střediska našeho biskupství,“ popisuje současný staroveský farář a ředitel DSM P. Jakub Štefík.

Celkové náklady přesáhly 10,5 milionu Kč. Kromě dotace MAS Pobeskydí (3 miliony Kč) poskytlo největší díl financí Biskupství ostravsko-opavské (2,4 milionu Kč) a na nákladech se podílela i staroveská farnost (1,5 milionu Kč).  Moc děkujeme také sponzorům (1 milion Kč) a drobným dárcům, kteří ve dvou celodiecézních sbírkách přispěli celkem 2,8 milionu Kč.

„V názvu komunitního centra se objevuje jméno kněze P. Josefa Peče (1915–1955), kterého si staroveští farníci oblíbili pro jeho přístup k dětem a mládeži. I proto byl komunistickým režimem perzekuován a fyzicky týrán, čemuž nakonec ve svých 40 letech podlehl. P. Josef Peč má být patronem místa, kde se budou mladí lidé, farnost a obec setkávat. Ale může být také inspirací pro každého, ‘ať neustáváte v hledání dobra,‘ jak sám říkal,“ napsal P. Jakub Štefík do dubnového OKNA.

Všechny příznivce Diecézního střediska mládeže srdečně zveme na slavnostní otevření novostavby, která stojí v horní části farní zahrady ve stínu kostelní věže. Program začíná v sobotu 15. dubna v 15 hodin modlitbou u hrobu P. Josefa Peče, na kterou naváže žehnání prostor centra a neformální slavnostní odpoledne.

plakatKC pozvanka 1

Pin It