Ostrava – Vstoupili jsme do doby velikonoční. „Všechno, co jsme během velikonočního tridua prožili a o čem jsme měli možnost rozjímat, nám pomáhá pochopit a porozumět, jak nás má Ježíš rád,“ shrnul v kázání o neděli Zmrtvýchvstání biskup Martin David. Projděte spolu s námi ještě jednou triduem ve fotogalerii a v několika impulsech z homilií biskupa Martina.

230407 155954 zdpo velpatos dsc5001

Uctívání kříže v ostravské katedrále, 7. dubna 2023. Snímek Zdeněk Poruba / Člověk a Víra

Zhruba 120 kněží dorazilo na Zelený čtvrtek do ostravské katedrály Božského Spasitele, kde spolu se zástupem ministrantů a laiky v lavicích prožili Missu Chrismatis. Všechny přítomné biskup Martin vyzval, aby se stali reprezentanty radosti z víry, naděje a lásky ve 21. století: „My jsme byli pomazáni Duchem, abychom zpřítomňovali Krista v této době na počátku 21. století. To jsou, bratři a sestry, slova, která neplatí jenom o kněžích. Lze je vztáhnout na všechny pokřtěné a biřmované. Podobně jako kněží, jste i vy byli pomazáni stejným olejem – křižmem a posvěceni stejným Duchem. My všichni jsme reprezentanty Krista a dnes musíme říct také reprezentanty Velikonoc,“ řekl apoštolský administrátor krátce před tím, než se účastníci mše svaté rozjeli zpět do svých farností.

Biskup Martin prožil velikonoční triduum s farností při ostravské katedrále. Na Zelený čtvrtek při večerní mše svaté na památku Večeře Páně v kázání zmínil populární dokumentární cyklus České televize Modrá krev. „Zmiňuji to proto, že dnes večer je v biblických textech také řeč o krvi, a to hned třikrát. Není to modrá krev, ale krev obětovaného beránka,“ vyjmenoval biskup tři momenty z bohoslužby slova – pasáž z knihy Exodus, kdy si Izraelité mažou zárubně dveří beránkovou krví, antifonu Kalich požehnání je společenstvím krve Kristovy a vůbec nejstarší popis Poslední večeře, který zazněl v druhém čtení. „Mohlo by se zdát, že jsme tady dnes jenom diváky prvního dílo velikonočního příběhu s názvem Poslední večeře. Ale my si právě dnes, kdy začínáme slavit Velikonoce, máme uvědomit, že jsme mnohem více než jen pasivní diváci,“ zdůraznil biskup.

Osobní rozměr prožívání liturgie velikonočního tridua pak biskup podtrhl i při Velkopátečních obřadech. „Je potřeba pozvat do našich bolestí a křížů Krista. Můžeme to udělat právě dnes, kdy budeme poklekat před křížem. Řekněme v duchu: Pane, potřebuji tě. Potřebuji tě, protože ty jsi Spasitel. Jedině ty měníš místo bolesti na místo nového života. Ty měníš poušť Kalvárie, kterou způsobil lidský hřích, na místo života, který dokáže dát jedině tvá láska,“ pozval biskup Martin v den, kdy v katedrále Božského Spasitele vedl také pobožnost křížové cesty.

Do temnoty Kalvárie a Ježíšova hrobu ale záhy zazáří světlo, jak slavíme ve velikonoční vigilii. Při slavnostní liturgii noci z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání se ukazuje, jaký Ježíš je, resp. kým chce být pro každého z nás, podotkl biskup Martin v kázání:

  • „Vzkříšený je světlem – ve chvíli jeho smrti se zatmělo slunce a na okamžik zavládla temnota. Kristovo světlo je ale silnější.
  • Vzkříšený je Slovem – proto je velká část vigilie věnována naslouchání Božímu slovu.
  • Vzkříšený je pramen – sám na kříži žíznil, ale z jeho boku vytryskl. Je to pramen daleko starší, hlubší a vydatnější než všechny prameny světa.
  • Vzkříšený je pokrmem – ten, který se čtyřicet dnů postil, až vyhladověl, nám dává ten nejvzácnější pokrm – své tělo a krev.

Světlo, slovo, pramen a pokrm – to všechno jsou věci, o které je možné a potřebné se dělit. Kristus od prvního setkání po vzkříšení vybízí ty, se kterými se setkává, aby šli k druhým,“ vyzval biskup k šíření velikonoční radosti.

Autorem snímků ve fotogalerii je Zdeněk Poruba ze spolku Člověk a Víra.

Pin It