Lukavec - Na Velikonoční neděli se v Lukavci od 13 hodin uskuteční tradiční Jízda okolo osení, jejímž cílem je vzdát hold Zmrtvýchvstalému Kristu. Její nedílnou součástí je i svátostné požehnání v kostele sv. Jana Křtitele.

Odpoledne Velikonoční neděle v Lukavci je již předlouhou dobu ve znamení zcela ojedinělého slavení Zmrtvýchvstání Páně. Možná je na místě říct dnes již ojedinělého, jelikož v dřívějších dobách se obdobného či jinak pojatého slavení zhošťovaly i jiné obce, potažmo farnosti. Ale právě Lukavec je jednou z výjimek, kde se tak děje doposavad.

 Každoročně je zde na Vzkříšení k vidění pozůstatek pradávné tradice sahající až čtyři století dozadu, jejímž cílem je oslavit Zmrtvýchvstání našeho Spasitele. Jízda či rajtování začíná za hlaholu zvonů na louce u kostela, načež se její svátečně odění účastníci vydají skrz pole k hornímu konci obce, aby pak přes další louky přijeli do osady Nové Dvory. To vše za zpěvu písně „Vstal z mrtvých“, kterou v samotném Lukavci vystřídá jiná: „Aleluja, zdráv buď náš milý Spasiteli“.

V čele průvodu jede tzv. křížový otec, jenž nabízí k políbení malý kříž Lukaveckým, stojícím před svými chalupami a čekajícím na tento okamžik, kdy budou moci zase po roce takto vzdát dík za to, co pro ně (a nejen pro ně) vykonal Ten, jehož rány líbají.

Místní tuto tradici vnímají skutečně jako svou. V šiku jezdců vedle sebou jezdí otcové a synové, přičemž nemálo z oněch otců převzalo pomyslnou štafetu zase od svých tátů a dědů. Mimochodem, v minulosti se Jízdy okolo osení několikrát zúčastnil i zesnulý biskup Mons. František Václav Lobkovicz. Není bez zajímavosti, že se tato bohulibá tradice udržela v Lukavci i za minulého režimu, ačkoli se soudruzi snažili její účastníky přesvědčit, aby raději než za křížem jezdili za rudou zástavou. Nepochodili. V černých oblecích odění Lukavečtí stále následují kříž, včetně těch nevěřících. „Já myslím, že kdyby se za ten kříž styděli, tak za ním nejedou,“ podotýká jeden z účastníků.

Po rajtování se pak odeberou lidé do místního chrámu. Zde proběhne nejprve procesí kolem kostela s Nejsvětější Svátostí. A opět to má svou jasně danou, pevně stanovenou formu: Jezdci vytvoří špalír, jímž projde kněz s Nejsvětější Svátostí, za ním kráčí křížový otec se sochou Zmrtvýchvstalého, k němu se vzápětí připojí ostatní jezdci a zbylé osazenstvo kostela. Vše za sborového zpěvu Te Deum za doprovodu dechové hudby. Po návratu dovnitř chrámu následuje požehnání všem přítomným.

FOTO: Pavel Zuchnický

Pin It