Karviná / Frýdek-Místek - Poselství Velikonoc je tak silné, že si ho nechceme nechat jen pro sebe. S tímto poselstvím vychází každoročně na Velký pátek ve Frýdku-Místku průvod pod vedením spojených frýdeckých schol. Nejprve zazpívají v poledne na náměstí Svobody v Místku Janovy pašije a pak vyrážejí v rytmu klepání a zpěvu k frýdecké bazilice. Připojte se k nim i vy! Zveme také na ekumenickou křížovou cestu do staré Karviné. Modlitbu, která začíná u tzv. Šikmého kostela sv. Petra z Alkantary, tam na Velký pátek v 10.15 povedou katolíci z karvinské farnosti a havířovská Církev bratrská.

JOSEF CINCIALA CLOVEK A VIRA

Snímek: Josef Cinciala / Člověk a Víra: velkopáteční průvod z místeckého náměstí do Frýdku, duben 2022.

Velikonoce jsou pro nás křesťany svátky radosti, protože ukazují na nejhlubší jádro křesťanské víry. Příběh Ježíšova utrpení, smrti a vzkříšení totiž říká, že po smrti má každý naději na věčný život. Některé z události ve farnostech se i proto odehrávají také pod širým nebem.

Obzvlášť na Velký pátek (7. dubna) vyjdou některé farnosti do ulic s modlitbou křížové cesty, při které v chůzi rozjímají o posledních krocích Ježíše Krista. Farnost Karviná se k této pobožnosti setká u tzv. Šikmého kostela sv. Petra z Alkantary na Velký pátek v 10:15. Modlitební cesta se pak bude ubírat ke zbořenému kostelu sv. Jindřicha. Úplnou novinkou pro karvinskou farnost je, že křížovou cestu připravuje ve spolupráci s Církví bratrskou z Havířova. „Oslovili nás bratři z Církve bratrské, že by se rádi na Velký pátek modlili ve staré Karviné. Navrhli jsme, že bychom mohli společně prožít křížovou cestu,“ popisuje za karvinskou farnost Tereza Ondruszová. Polovinu modliteb si připraví katolíci, druhou polovinu protestanté.

Ve Frýdku-Místku se na Velký pátek v pravé poledne rozezní zpívané pašije – tedy zhudebněný příběh umučení Ježíše Krista v podání schol frýdecké farnosti. „Pašijový příběh o umučení Pána Ježíše Krista, jak jej zachytil v Bibli apoštol Jan, budeme zpívat na náměstí Svobody v Místku. V průběhu zpěvu se bude před pódiem odehrávat i nějaký symbolický děj, jehož pojetí si však necháváme jako překvapení. Poté bude následovat průvod za zvuku klepání a zpěvu z náměstí v Místku až k bazilice ve Frýdku. Přidat se může každý,“ uvádí za organizátory Miroslav Přikryl. Ač se jedná o starý příběh, kolemjdoucí neuvidí žádné historické kostýmy. „Snažíme se prostřednictvím zpěvu a pomocí symbolů upozornit na skutečný důvod, proč slavíme Velikonoce. Že nejde jen o historickou událost, která se stala před mnoha lety, ale že jde o událost, která se dotýká i našich životů. Proto se nestylizujeme do nějakých historických kostýmů a neděláme klasické divadelní představení. Věříme, že díky smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista máme i my věčný život. Chceme tedy spíše všem kolem nás nabídnout k přemýšlení otázku: Proč to ti lidé dělají? Týkají se nás ještě dnes nějak Velikonoce?“ zamýšlí se Přikryl. Místek a Frýdek pak spojí ne Velký pátek i trasa křížové cesty, která vychází ve 20 hodin od místeckého farního kostela. 

Některé křížové cesty se odehrají také v nočních hodinách. Už na Zelený čtvrtek ve 22 hodin večer vyrazí mladí z Novojičínska na noční křížovou cestu po tzv. Via Crucis z Nového Jičína do Štramberka. Tradiční velkopáteční večerní křížovou cestu pořádá také farnost Stěbořice, společná modlitba začíná ve Zlatníkách ve 20 hodin. Už 35. ročník velkopáteční noční křížové cesty se chystá také u Zlatých Hor na Jesenicku. „Tato noční křížová cesta se zde koná každoročně již od roku 1988 na každý Velký pátek. Byla a zůstává modlitbou za duchovní obrodu tohoto kraje. Stála totiž na začátku obnovy tohoto poutního místa,“ popisuje P. Mariusz Jończyk, správce poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor. Právě tam povede trasa křížové cesty, která začíná na Velký pátek ve 21:00. Účastníky z Jeseníku a přilehlých obcí přiveze do Zlatých Hor speciálně vypravený autobus.

Další pozvánky na velkopáteční venkovní křížové cesty najdete v článku.

Pin It