Ostrava - Přiblížili jsme se k největším svátkům křesťanského roku. Kdy a kde se můžete v těchto dnech připojit k modlitbě s biskupem Martinem? A v jakých časech chystají bohoslužby a obřady v okolních farnostech? Podívejte se do článku.

dsc6413Snímek Ivana Bužková (Člověk a Víra): Velkopáteční obřady v Místku, 2022.

Biskup Martin prožije velikonoční triduum v ostravské katedrále Božského Spasitele. Všechny věřící z diecéze zve, aby se k němu a dalším desítkám diecézních kněží připojili na Zelený čtvrtek k Misse Chrismatis. Mše svatá, při které se budou světit oleje katechumenů, křižma a nemocných, začíná na Zelený čtvrtek 6. dubna v 9.00. Mše svatá na památku Večeře Páně pak začíná ve stejný den v 18.00. Po této pontifikální mši svaté pak bude možné zůstat při tiché adoraci "v Getsemanské zahradě" do 19.30.

Na Velký pátek se bude biskup Martin modlit křížovou cestu v katedrále v 10.00. Od 11.00 do 15.00 bude tamtéž možnost setrvat v tiché modlitbě a ve tři hodiny odpoledne začnou velkopáteční obřady.

Na Bílou sobotu bude biskup Martin v katedrále v 9.00 předsedat modlitbě ranních chval, po kterých bude katedrála celý den otevřená k osobní modlitbě. Ve 20.00 pak věřící vstoupí spolu s biskupem Martinem do velikonoční vigilie. V neděli Zmrtvýchvstání budou v katedrále tři bohoslužby (7.30, 9.30, 19.00). Tu v 9.30 bude sloužit biskup Martin. Na Velikonoční pondělí pak biskup Martin přijede do opavské konkatedrály (mše svatá s tamní farností začíná v 8.30).

Jak to bude v jiných kostelích diecéze? Odpověď najdete v této tabulce. Aktualizovali jsme ji v úterý 4. dubna v 9:30. Kostely diecéze jsou seřazené v abecedním pořádku podle prvního písmena obce, ve které se kostel nachází.

V každém případě ale doporučujeme ověřit si získané informace ještě na farních webech. Tam také najdete časy mší svatých pro Velikonoční pondělí.

Pin It