Diecéze – Být před Pánem, naslouchat mu, chválit, děkovat i prosit. Papež František zve celou církev uprostřed postní doby k prožití 24 hodin pro Pána v pátek 17. a v sobotu 18. března. Kde se k adoracím a dalším modlitbám připojit? Přinášíme výběr z mnoha farních aktivit.

dsc6998

Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra

Děkanát Nový Jičín zve na 24 hodin pro Pána do kopřivnického farního kostela. V pátek od 19.00 až do půlnoci a v sobotu ráno od 8.00 do 18.00 tam bude výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Zároveň bude vždy přítomen někdo z kněží působících v děkanátu ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru. Rozpis služeb kněží najdete na webu (www.farnostkoprivnice.cz).

Ve Frýdku pojali letošní ročník iniciativy papeže Františka oproti minulým rokům odlišně. Po páteční večerní mši svaté s postním kázáním (18.00) ve farním kostele, kterou bude celebrovat P. Jan Vecheta, naváže společné čtení Matoušova evangelia. Farnost zve všechny ke společnému naslouchání celému evangeliu. Během večera se budou střídat lektoři a všichni tak budou moct rozjímat nad Ježíšovým životem od narození po vzkříšení.

Pro děkanát Ostrava bude hlavním centrem 24 hodin pro Pána salesiánský kostel sv. Josefa. Adorace tam začíná v pátek v 15.00. Na pobožnost křížové cesty (16.45) naváže mše svatá (17.30) a adorace bude pokračovat do 19.30. V sobotu pak modlitební program zahájí ranní chvály v 7.30 a kostel bude dál otevřený k modlitbě před Nejsvětější svátostí až do 10.00. Po celou dobu bude možné přistoupit ke svátosti smíření nebo promluvit s knězem při duchovním rozhovoru. Ve Vřesině celodenní modlitební řetěz začíná v pátek v 9.00 a uzavře se v sobotu o stejném čase.

V děkanátu Hlučín se ke 24 hodinám pro Pána připojují například Ludgeřovice. Začíná se tam ve farním kostele v pátek v 18.00 a od 21.00 se bdění s Pánem přesouvá do kaple v církevní mateřské škole, kde se budou lidé střídat až do 7.00. Od sobotní osmé ranní se pak adorace vrací do farního kostela (kde pokračuje do 17.00).

24 hodin pro Pána propojí několik farností v děkanátu Bílovec. Ve fulneckém farním kostele Nejsvětější Trojice se do vedení modliteb zapojí farníci z Fulneku, Oder a Spálova. Začátek je v pátek v 15.00 a od 21.00 se modlitba přesouvá do farní kaple. Modlitební noc pak ukončí mše svaté v sobotních 8.00.

Jeseníku 24 hodin pro Pána předznamená farní duchovní obnovu. Na páteční adorační večer naváže v sobotu odpoledne farní rekolekce vedená P. Radkem Maláčem. Své duchovní obnovy o tomto víkendu chystají také v Bílovci (pod vedením P. Jozefa Kankary), v Dobré (tématem Kontemplace Kristovy tváře provede v sobotu P. Jan Gacík SDB) nebo farnostech Hukvaldy a Rychaltice (v sobotu 18. března pod vedením P. Jakuba Štefíka). V pátek 17. března se na své postní duchovní zastavení vypraví do kostela Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu také zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského.

24 hodin pro Pána prožívá daleko více farností než obsahuje tento přehled. Prozkoumejte proto své farní weby a ohlášky ze sousedních kostelů. Každý se navíc může připojit i ze skrytosti svého pokoje, jak k tomu postní doba vybízí.

Pin It