Ostrava - Na deset tisíc dobrovolníků vyrazilo počátkem ledna do ulic, aby koledovali na pomoc lidem v nouzi. Štědří dárci jim do zapečetěných pokladniček přispěli 23,4 milionů korun, dalších více než 750 tisíc korun činily bezhotovostní dary. Celkem sbírka v Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka vynesla 24,2 mil. korun. Peníze tradičně poputují na pomoc seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným a dalším potřebným lidem. Rekordní je i celonárodní výnos Tříkrálové sbírky, který přesahuje 160 milionů Kč.

dsc6776

Snímek Ivana Bužková/Člověk a Víra

Koledování Tříkrálové sbírky se uskutečnilo od 1. do 15. ledna 2023. Během tohoto období bylo možné potkat v ulicích měst a vesnic tříkrálové koledníky. Ti navazují na obyčej tříkrálové koledy a zvoní u dveří domů, aby s přáním všeho dobrého do nového roku požádali o příspěvek na pomoc potřebným. Mimo tradiční dar do zapečetěné pokladničky mohli lidé podpořit charitní záměry Tříkrálové sbírky také bezhotovostně.

V Moravskoslezském kraji a v části Jesenicka dárci celkem přispěli do Tříkrálové sbírky 24 224 958 korun. Z toho 23 470 025 korun darovali koledníkům do zapečetěných pokladniček, dalších 754 933 korun činily bezhotovostní dary (údaj k 3. 2. 2023, online je možné přispívat celoročně, proto se uvedená částka týkající se bezhotovostních darů může měnit). Oproti roku 2022 se výnos sbírky v regionu zvýšil o téměř 3 miliony korun (v roce 2022 činil výnos: 21,2 mil. Kč).

Tradiční sbírka pořádaná Charitou Česká republika se letos uskutečnila již po třiadvacáté a bez ochotné pomoci tisíců dobrovolníků by podobně rozsáhlou sbírkovou akci nebylo možné uskutečnit.

„Děkuji všem, kdo se koledování zúčastnili. Štědrost dárců je obdivuhodná,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a dodává: „Nejen celkový letošní výnos, ale i ,skok‘ oproti loňskému ročníku je rekordní. Velmi za tento skvělý výsledek děkuji tisícům dobrovolníků, dětem, mládeži, dospělým organizátorům i našim koordinátorům, a zejména všem štědrým dárcům za příspěvek i za důvěru. Díky finančním darům budeme moci účinně pomáhat lidem v nouzi, protože právě jim je výnos Tříkrálové sbírky určen.“

Kde peníze pomohou?

Klíč pro rozdělení tříkrálových prostředků zůstává každý rok stejný a řídí se pravidly sbírky. Z 65 % budou finance pomáhat v místech, kde byly vykoledovány (zaslány s variabilním symbolem dané místní Charity) a podpoří předem schválené charitní záměry. 15 % zamíří na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, 10 % pomůže rozvojovým projektům v zahraničí, 5 % podpoří projekty Charity Česká republika a zbylých 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

Vybrané prostředky opět podpoří stovky charitních záměrů na rozvoj zdravotních a sociálních služeb, míří na přímou pomoc lidem v nouzi, podporu samoživitelů, lidí bez domova a pomoc dalším ohroženým skupinám obyvatel. V ostravsko-opavské diecézi je to 52 předem schválených projektů. Např. Charita Jeseník podpoří Denní stacionář Šimon pro osoby se sníženou soběstačností. Charita Odry výnos využije na práci s lidmi bez přístřeší, rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek a na obnovu autoparku. Celkový přehled záměrů je k dispozici na webových stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské nebo na webu Tříkrálové sbírky.

Autorka: Sylva Lejsková (Diecézní charita ostravsko-opavská)

Pin It