Ostrava – Modlitba spojuje. Každoročně v lednu to potvrzují ekumenická setkání, kde se setkávají křesťané z různých církví. Alianční týden modliteb právě začíná, ekumenické bohoslužby se v týdnu od 8. do 15. ledna konají v Ostravě a Krnově. Přikládáme program s rozpisy setkání.

V článku najdete také materiály k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna).

23010117 42 28pnow0004

Snímek Petr Nowak / Člověk a Víra (Ekumenická bohoslužba v ostravské katedrále Božského Spasitele 1. ledna 2023)

„Všímám si, jak odlišným jazykem se křesťané k Pánu Bohu obracejí. Různá společenství kladou důraz na různé věci, i když máme stejnou Bibli a obracíme se ke stejné Boží Trojici. Je pro mě dobrodružství objevovat, jak můžou ostatní vnímat texty z jiného pohledu,“ zve na modlitební setkání Aliančního týdne modliteb Vladislav Volný, který je pastorem Slezské církve evangelické augsburského vyznání.

Promluvy v Aliančním týdnu modliteb se letos dotýkají Žalmu 23, který začíná známým veršem „Hospodin je můj pastýř“. V Ostravě se během týdne křesťané setkají na osmi místech. V úterý 10. ledna to například bude u Českobratrské církve evangelické na Husově náměstí, v pátek 13. ledna hostí ostatní Církev bratrská v Porubě na Žilinské ulici. Seznam všech setkání najdete zde, všechny modlitby začínají v 18 hodin.

V Krnově se do Aliančního týdne zapojí šest církví. V pondělí 9. ledna štafeta setkání začíná u Křesťanských společenství na Horově ulici v 17 hodin, ve stejnou hodinu pak v dalších dnech pokračují Českobratrská církev evangelická, Armáda spásy, Církev československá husitská, Církev adventistů sedmého dne a na závěr v sobotu 14. ledna se pořadateli stanou katolíci na faře u sv. Martina. V Krnově každý den Aliančního týdne modliteb uvodí jiný biblický úryvek. Setkání na katolické faře má například podtitul „Mám i jiné ovce“ (Jan 10, 16). Časový harmonogram týdne najdete zde.

V druhé půlce měsíce (18. – 25. ledna) se křesťané napříč denominacemi můžou zapojit do Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Celosvětovou iniciativu v Česku zastřešuje Ekumenická rada církví a letos má podtitul z knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17). Texty ke společným modlitbám vytvořila tentokrát Minnesotská rada církví ze Spojených států amerických. Můžete si je stáhnout ZDE. Plzeňský biskup Tomáš Holub a předseda Ekumenické rady církví biskup Tomáš Tyrlík ze Slezské církve evangelické augsburského vyznání v úvodním slovu píšou:

Přestože žijeme v jiném sociálním prostředí než ti, kdo vytvářeli letošní ekumenické texty, prožíváme úplně stejnou bolest vnitřního rozdělení. To se netýká pouze příslušnosti k jednotlivým církvím či náboženským skupinám, ale také rozdělení, ve kterém se identifikujeme s různými politickými a ideologickými názory, a které nám neumožňuje stát před Boží tváří jako sestry a bratři. A tak jsme v tomto Týdnu s velkou naléhavostí pozváni volat k Bohu, aby identita Božích dcer a synů byla natolik hluboká a určující naše bytí, aby nám umožnila stát před Boží tváří a společně se přimlouvat za trpící svět, i když jsme lidé, kteří možná mají jiné pohledy v politických otázkách, různé preference v sociální oblasti či důrazy v oblasti morální.

V tomto týdnu se ekumenická bohoslužba chystá např. v Českém Těšíně, kde se křesťané sejdou v římskokatolickém kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v pondělí 23. ledna od 17:30. Hostem setkání bude ostravský salesián P. Leoš Ryška, který se ujme promluvy. Taktéž 23. ledna se do Aliančního týdne modliteb pustí různé církve ve Frýdku-Místku. Společné modlitby chystají na každý den v týdnu až do dalšího víkendu. Rozpis setkání bude k dispozici v druhé polovině ledna.

Pin It