Praha - Národní památkový ústav již podeváté ocenil nejlepší realizace v oblasti památkové péče. Diváci mohli předávání cen v Nové scéně Národního divadla v Praze sledovat v přímém přenosu na ČT art 15. listopadu večer. Ceny Patrimonium pro futuro byly vyhlášeny v osmi hlavních kategoriích. Udělena byla také cena veřejnosti Památky děkují a Cena generální ředitelky. Toto ocenění získaly dva počiny z našeho kraje - záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela a obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku. 

Přehled všech ocenění naleznete zde


202202dronfulnek31 edit


Cena generální ředitelky Národního památkového ústavu pro motorový vůz

Mimořádně dva projekty, a to Záchrana motorového železničního vozu Slovenská strela a také Obnova kostela Nejsvětější Trojice s rajským dvorem ve Fulneku získaly letos Cenu generální ředitelky NPÚ, která je udělována napříč všemi kategoriemi.

Motorový vůz M 290.002 je národní kulturní památka. Jedná se o jediný dochovaný exemplář tohoto typu vyrobený v roce 1936 v kopřivnické Tatře. Po 61 letech chátrání byl tento unikátní vůz zachráněn. Podílel se na tom tým techniků, řemeslníků a restaurátorů rozmanitých profesí. Dokládá technickou úroveň Československa a Československých státních drah v období mezi světovými válkami.

Při opravě byl rozebrán na jednotlivé součásti. Skříň postavena na pomocné podvozky, po odstranění nepůvodního laku vyvařeny nesoudržné a zrezivělé části a podle vzorků byla opatřena novým lakem višňově červeného odstínu se zlatou střechou podle původní podoby.
V interiéru byly doplněny všechny konstrukce, podlahy, obklady stěn a stropu, okenní a dveřní výplně. Čalouněná křesla dochovaná jen v jednom oddílu a bez původních potahů byla zčásti vyrobena nová jako kopie a dochovaná část křesel opravena a opatřena novými výplněmi. Mimořádná pozornost byla věnována palubním deskám s kontrolními a ovládacími prvky. Po náročné renovaci a zprovoznění unikátního pohonu motorového vozu proběhla dne 6. května 2021 technicko-bezpečnostní zkouška, při které vůz splnil veškeré náležitosti k plnohodnotnému provozu na tratích v České republice.

Oceněný barokní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková ocenila také Římskokatolickou farnost Fulnek a restaurátory za celkovou obnovu kostela Nejsvětější Trojice, která zdůraznila krásu barokních hodnot a odhalila netušené doklady pozdně gotického umění.

Překvapivým nálezem byly gotické omítky s nástěnnými malbami v ambitu kláštera. Po celkovém odkryvu omítek byla odhalena scéna kalvárie, fragmenty vegetabilního motivu ve vrcholcích kleneb, kvádrování a barevnosti žeber a v neposlední řadě erbovní galerie zakladatelů kláštera. Erby nejvýznamnějších rodů té doby na jednom místě jsou skutečnou raritou.

Obnova také umožnila zpřístupnění nových prostor a vznik expozičních prostor. Expozicí je samotný kostel, jeho zázemí a bývalý klášter s původním mobiliářem a vybavením. V interiéru hlavní lodi byly složitě restaurovány kostelní lavice, doplněna byla původní podlaha z pískovce a břidlice. Generální opravou prošly i varhany, nástroj umístěný v původní barokní varhanní skříni byl po sestavení a seřízení kompletně naladěn. Důležitou součástí celkové obnovy byla také tesařská obnova původního barokního krovu. V rajském dvoře byla po dokončení archeologického výzkumu a stavebních pracích obnovena kamenná valounková dlažba s dekorativní křížovou vazbou.

Je dokladem nejen barokní doby, tím byl již před rekonstrukcí, ale i gotického období, jež bylo ve stavebním vývoji kostela doposud opomíjeno.

Ocenění převzal restaurátor MgA. Filip Menzel a Ing. Mgr. Miroslav Přikryl za Biskupství ostravsko-opavské.

Podle: www.npu.cz

Foto: Vojtěch Curylo / Spolek Člověk a Víra

Pin It