Ostrava - Farnost Moravská Ostrava, která působí při ostravské katedrále Božského Spasitele, zve v neděli 20. listopadu na slavnost Ježíše Krista Krále. Mše svaté budou slouženy v 7.30, 9.30 a v 19.00 hodin. V 16.30 odpoledne jsou lidé zváni ke společně modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství a posezení na faře. Společně s farníky a poutníky oslaví titulární slavnost hlavního kostela diecéze také biskup Martin David. Celebrovat bude mši svatou, která začíná v 9.30 hodin. 


katedrala ostrava pano 1


Program: 

7.30 hod.: ranní mše svatá

9.30 hod.: pontifikální mše svatá, hlavní celebrant o. biskup Martin David, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

16.30 hod.: modlitba Korunky k Božímu milosrdenství v eucharistické kapli katedrály a po ní na faře krátké posezení u kávy s promítáním a besedou o farní pouti do západních Čech a Bavorska v červenci 2022 a o putování Sicílií v srpnu 202

19.00 hod.: večerní mše svatá

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih...).

Foto: Člověk a Víra

Pin It