Praha - V neděli 13. listopadu 2022 proběhne v kostelích celorepubliková kostelní sbírka na podporu katolických médií. Její výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek z této sbírky do 9. prosince 2022. O tom, která z nich podporu dostanou, rozhodne plenární zasedání České biskupské konference. 


video 943569 1280


Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem.

Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek ze sbírky za splnění následujících podmínek:

  • Jedná se o katolické médium s naddiecézním přesahem (tištěné či elektronické), které slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově.
  • Žádost je směrována na Českou biskupskou konferenci na adresu:

CSILic. Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

  • Žadatel o příspěvek poskytne i předpokládané využití prostředků formou konkrétního projektu; podmínkou pro podání žádosti o příspěvek ze sbírky v následujícím roce je vyúčtování předchozího příspěvku.
  • Žádost bude obsahovat doporučení biskupa s hlasovacím právem.
  • Žádost musí být doručena do 9. prosince 2022

O rozdělení výnosu sbírky rozhodne plenární zasedání ČBK, podklady pro rozhodnutí PZ ČBK připraví Stálá rada.

Podmínky žádosti o přísěvek najdete zde. Výzva, která zazní v kostelích v neděli 6. listopadu, je ke stažení zde

Pin It