Diecéze – Oslavu svátku sv. Ludmily a instalaci fotovýstavy v Domaslavicích, žehnání kříže na Ondřejníku, cyklovýlet kolem Ostravy, Třebovický koláč a rodinnou olympiádu zachytili fotografové na svých snímcích.

V pátek 16. 9. se v kostele sv. Jakuba Většího v Domaslavicích konala mše svatá ke cti sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Mši celebroval místní farář P. Jan Vecheta. Oči přítomných se po slavnosti mohly také potěšit fotografiemi společenství Člověk a Víra, které jeho členové předtím v chrámu nainstalovali.

V sobotu 17. 9. dopoledne se na vrcholu Ondřejníku sešli věřící, aby společně s kněžími P. Romanem Macurou a P. Františkem Eliášem slavili mši svatou u nového kříže, který přede mší požehnal P. Roman Macura. Kříž zde byl umístěn jako poděkování za dar života.

Neděli 18. 9. strávili farníci z Moravské Ostravy na bicyklu. Zúčastnili se celostátní akce „Do kostela na kole“. Na své „stroje“ nasedli po mši svaté v katedrále Božského Spasitele a navštívili Hornické muzeum Landek, kde se pomodlili u kaple sv. Barbory, kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích, projeli ludgeřovickou křížovou cestu a občerstvili se v Lesní školce „Vrabčí hnízdo“ na Vrablovci.

Třebovický koláč je kulturní akce s rodinnou atmosférou konaná v Ostravě, a to v prostředí Třebovického parku. Divákům nabízí pestrou paletu tanečních, hudebních a divadelních představení a díky multižánrovému složení si na své přijde úplně každý. V neděli bývá v 10 hodin na pódiu sloužena mše svatá. Letos ji sloužil P. Karel Rechtenberg a zpěvem ji doprovázela hudební skupina Good Work.

Další nedělní společenskou aktivitou byly již sedmnácté Rodinné olympijské hry. Začaly mší svatou na Panských Nových Dvorech, části města Frýdek, kterou sloužil administrátor farnosti Frýdek P. František Boldy. Poté se soutěžící rodiny přesunuly přes pole na zahradu rodinky Křižkových, kde zanedlouho hry odstartovaly průvodem v čele s olympijskou vlajkou, nechyběly ani olympijský oheň a olympijská hymna. V netradičních disciplínách se utkalo přes 20 rodin i jednotlivců. Letošní hry se nesly v duchu České nebe. Každé stanoviště představovalo některého svatého či světici a úkol s ním spojený. Například u stanoviště svaté Ludmily si soutěžící vázali kravatu, u sv. Jana M. Hofbauera pletli vánočku z šesti pramenů, jinde si vyřezávali svého sv. Jana Nepomuckého, psali hlaholicí u sv. Cyrila a Metoděje nebo určovali kameny u sv. Barbory. I přes velmi chladné podzimní počasí se všichni dobře bavili a atmosféra zde byla přímo rodinná.

Fotogalerie z Domaslavic: Ivana Bužková a Vladimír Liška / Člověk a Víra – celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Ondřejníku: Roman Polách, Michaela Gavláková / Člověk a Víra – celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z cyklovýletu: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra – celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Třebovického koláče: Jarmila Fussová / Člověk a Víra – celá fotogalerie zde.

Fotogalerie z Frýdku: Nela Franková / Člověk a Víra – celá fotogalerie zde.

Pin It