Cvilín – Ve cvilínském kostele Panny Marie Bolestné a Povýšení svatého Kříže proběhne o víkendu 17.–18. září hlavní pouť. Věřící se při ní budou moci zúčastnit mší svatých, adorace nebo křížové cesty. Hlavní mši sv. bude v neděli 18. září sloužit v 10.30 provinciál minoritského řádu P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv.

Víkendové pouti bude předcházet i páteční kulturní program. V jeho rámci začne v 18.00 komentovaná prohlídka poutního chrámu, na kterou v 18.20 naváže varhanní koncert duchovní hudby v podání Daniely Šulyové a Jakuba Osadníka.

Sobotní program:

17:00 Pobožnost křížové cesty

18:00 Mše svatá

Po mši sv. individuální požehnání ostatky sv. Kříže

19:30 Adorace Nejsvětější Svátosti

20:00 Moderovaná adorace

21:00 Svátostné požehnání

Nedělní program:

8:00 Sedmibolestný růženec

8:30 Mše svatá

10:00 Sedmibolestný růženec

10:30 Hlavní mše svatá, celebruje P. ThDr. Piotr Pawlik, OFMConv. – provinciál minoritů

12:00 Svátostné požehnání

15:00 Mše svatá v polském jazyce

 

Pin It