Hukvaldy – Hukvaldský biskupský environmentální resort (HUBERT) zve v pátek 23. září na přednášku kněze, teologa, přírodovědce, pedagoga a spisovatele P. Marka Orko Vachy na téma „Krajina, zrcadlo duše“. Program začíná v 19.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.


Krajina zrcadlo duse 724x1024


P. Marek Orko Vácha je farářem ve farnosti Lechovice na Znojemsku a farním vikářem Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.  V lednu 2022 se stal poradcem ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09.

V roce 1976 získal přezdívku „Orko“, znamenající „Orlí oko“, od skautského vedoucího Zdeňka Papouška, kterou používá také v občanském jménu Marek „Orko“ Vácha.  

Environmentální resort HUBERT sídlí ve zrekonstruovaném objektu správců arcibiskupského loveckého zámečku na Hukvaldech naproti fary. Provozuje jej Biskupství ostravsko-opavské.

Vice na www.ekohubert.cz.

Pin It