Ostrava - Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat nejméně hodinová adorace na svátek Povýšení sv. Kříže 14. 9. 2022.


AdoraceUA


Duchovní správci byli již dříve vyzváni, aby se k této iniciativě připojili a uspořádali v tento den nejméně hodinovou eucharistickou adoraci. Apoštolský administrátor diecéze biskup Martin David se rozhodl nabídnout možnost připojit se k této aktivitě i na biskupství. V kapli biskupství na Kostelním nám. 1 bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní od 13.30 do 14.30 hod. Kdokoliv a na jakkoliv dlouho může využít tuto příležitost a na tento úmysl se v tichu pomodlit. 

"Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpení, a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír," uvedl pražský arcibiskup Jan Graubner k výzvě, která byla 15. 8. zveřejněna na zpravy.cirkev.cz.

Foto: Tomáš Cigánek OFS, Člověk a víra

Pin It